Sygdom, afbud eller afløsning

Vores medlemmer glæder sig og ser frem til træningen. Derfor skal aflysninger helst undgås.

Skulle du som instruktør være forhindret i at gennemføre en træning, skal du så vidt muligt selv sørge for at finde en egnet afløser, som kan varetage undervisningen på samme niveau som dig selv. Det kan være:

  • en anden instruktør fra foreningen
  • en tidligere instruktør fra foreningen
  • en instruktør fra en anden forening

Alternativt overdrages undervisningen til hjælpeinstruktør(er), som gennemfører timen på tilpasset niveau ud fra hjælpeinstruktørens kvalifikationer.

Er det ikke muligt at finde en afløser kontaktes din kontaktperson senest en dag før træning. Hvis I i fællesskab ikke finder en løsning, må træningen aflyses og alle holdets medlemmer informeres herom.

Hvis det er sygdom af længere varighed eller anden form for langvarigt fravær, kontakt da din kontaktperson, og sammen finder I en løsning.

Hvis du er forhindret i at undervise så Husk at give afbud til de andre instruktører på holdet, og gerne med mindst en dags varsel.