Skader og forsikring

Lystrup IF Gymnastik & Fitness er via medlemskabet af DGI omfattet af den fælles, kollektive ansvarsforsikring, som DGI og DIF har tegnet for alle foreninger. Forsikringen dækker i de situationer, hvor foreningen som følge af fejl eller forsømmelse fra foreningens side kan drages til ansvar for skade på 3. mands ting eller for en persons tilskadekomst.

Hvis en person derimod kommer til skade ved et såkaldt hændeligt uheld, f.eks. i forbindelse med benyttelse af redskaber, dækker den kollektive ansvarsforsikring ikke. I dette tilfælde er det personens egen ulykkesforsikring, der skal dække skaden.

Skulle du eller dit barn således være uheldig at komme til skade til en træning i Lystrup IF Gymnastik & Fitness, så er det din egen fritids- og/eller ulykkesforsikring, der skal dække skaden. Vær' særlig opmærksom på, at nogle forsikringsselskaber f.eks. betegner springsgymnastik på et vist niveau, parkour og cheerleading som en ekstremsport.


Lystrup IF Gymnastik & Fitness opfordrer derfor kraftigt til, at deltagere i foreningens aktiviteter er forsikret gennem deres egen fritids- og/eller ulykkesforsikring, samt at forsikringspolicen gennemgås (evt. sammen med ens forsikringsselskab), så det sikres, at ens barn/en selv er dækket i forhold til den sports, der dyrkes.


Lystrup IF Gymnastik & Fitness har via medlemskab af DGI en forsikring, der dækker skade på trænere (frivillige og "ansatte" i foreningen), når de fungerer som trænere eller frivillige i foreningen. Såfremt trænere eller frivillige også er udøvere på et hold, vil det være deres egen fritids- og/eller ulykkesforsikring, som skal dække evt. uheld på disse hold.
 
Foreningen gør alt for at overholde de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, samt at instruktørerne har relevant uddannelse. Det er derfor ligeså vigtigt, at alle medlemmer og forældre orienterer sig om sikkerhedsreglerne og overholder dem for at minimere risikoen for skader.


Du kan læse mere om idrættens forsikringer her: http://www.idraettensforsikrin...