Bilag 3

Hvad er poomse ?

Poomse er en imaginær kamp, under den formodning, at du bliver angrebet fra alle retninger

Formålet med poomse er at opøve Taekwondo udøverens :

Fleksibilitet

Muskel- og åndedrætskontrol

Hurtighed

Præcision

Koordination

Udholdenhed

Når du udfører en Poomse skal følgende punkter overholdes :

I “kontaktøjeblikket” skal de anvendte muskler være spændt

Poomse’en skal altid udføres rytmisk

Du skal kende alle bevægelsernes formål

Alle handlinger skal udføres så realistisk som muligt

Du skal altid kigge, inden du laver en teknik