6. Kup

STAND

Side i DTaF’s officielle grundteknikbog

Koreansk

Dansk

36

Oreun-seogi

Højre stand

36

Oen-seogi

Venstre stand

47

Ap-koa-seogi

Forlæns krydsstand

47

Dwit-koa-seogi

Støttestand (bagrlæns krydsstand)HÅNDTEKNIK

Side i DTaF’s officielle grundteknikbog

Koreansk

Dansk

86-17

Me-jumeok momtong naeryo-chigi

Nedadgående slag med ydersiden af knyttet hånd

89-44

Palkoop dollyo-chigi

Cirkel albueslag

89-48

Palkoop pyojeok-chigi

Albue pletslag

78-1

Yeop-jireugi

SideslagBENTEKNIK

Side i DTaF’s officielle grundteknikbog

Koreansk

Dansk

97-2

Biteureo-chagi

Vridespark

99

Beodeo-chagi

Bøje-stræk spark

111

Ieo-chagi

To ens spark lige efter hinanden (forskellige ben)

109

Seokeo-chagi

To forskellige spark lige efter hinanden (samme ben)

28-2

Jijjigki

Stamp / tramp / pulverisere


DIVERSE

Han bon kireugi (Et skridts kamp) 9 stk.

Der lægges vægt på : Gode blokeringer, gode stande, gode angreb, rigtige målområder

og min. 3-6 applikationer til hver poomsee/Hyungs

Sam bon kireugi (Tre skridts kamp) - udtales “sah” bon kireugi 7 stk.

Kireugi - 3x2 min.

Poomse Taegeuk sah jang og Hyungs Pyung Ahn EE Dan og Chil Sung E BU

Hosinsul (selvforsvar) - frigørelse fra skulder/brystgrebTEORI

Side i DTaF’s officielle grundteknikbog

Koreansk

Dansk

26-4

Mit-palmok

Undersiden af underarm

11

Me-jumeok

Ydersiden af den knyttede hånd

25

Palkoop

Albue

33

Dari

Ben

7-29

Mooreup

Knæ

Pyojeok

Plet/punkt

Ilkup

Syv (7)

Oh

Femte (5.)

Taegeuk Sah Yaang

Jin-gween symboliser torden. Lyn og torden skaber frygt og skælven. Den minder os om at handle roligt og tappert. Selv når vi står over for fare og frygt, vil den blå himmel og det klare solskin viser sig igen. I denne taegeuk viser man, hvordan man reagerer roligt og afmålt mod farer. Således udføres flere steder forsvar og modangreb på én gang.

Taegeuk Sah Yaang henvender sig til Jin-princippet i Palgwe. Jin er mandlig. Det symboliserer torden og lyn, som vækker frygt og skælvning. Det minder os om at fare, som tordenstorm, er ovre lige så pludseligt som det begynder, og efterlader sig blå himmel, solskin og regnfrisk luft. Dette viser os at handlingerne må udføres selv under udsigt til fare og frygt.

I Taegeuk Sah Yaang reagerer man roligt mod trusler om fare. Ved udførelsen af mønsteret skal du ikke tænke på at gøre teknikkerne i et vakuum, men du skal hellere svare på angreb fra et antal omringende modstandere, og udføre de nødvendige blokkeringerr og angreb. Praktiseringen af dette mønsteret skal hjælpe dig til at optræde rolig og modig ansigt til ansigt med højlydte og frygtelige farer, virkelige eller imaginære, og vide at de går over.

Tænk lidt over hvilke egenskaber og forventninger du forestiller dig en førstefødt søn har. Han er arvingen med ansvar og skal lede de yngre søskende ved at gå foran med et godt eksempel. Han bør være til at stole på, er den som skal bære slægtens navn videre og må tage afgørelser på vegne af sin familie. Være stærk, altså en som handler og tør tage sig til rette når det er behov for det.

Jin repræsenterer torden. Lyn og torden kommer hurtigt og skaber frygt og utryghed, men efter lyn og torden er luften frisk og renset.
Som symbol på, at kunne håndtere pressede og farefulde situationer, skal Taegeuk Sah jang udføres roligt og tappert.
Taegeuk Sah Jang repræsenterer torden og lyn (stor styrke og værdighed).
Nye teknikker er sonnal-momtong-makki, pyeonson-keut-seweo-chireugi, jebipoommok- chigi, yeop-chagi, momtong-bakat-makki, eolgul-ap-chigi(deung-jumeok) og specielle mikkeurom-bal (glidende fod) teknikker. Den er karakteriseret ved forskellige bevægelser som forberedelse til kireugi og mange dwit-koobi situationer.

Udførelse: Hurtige, aggressive bevægelser, som skal gå den hurtigste vej til målet.