Bestyrelsen

Bestyrelse og hjælpeintruktører

Bestyrelsen

Tue Braas Instruktør, formand

+45 22201871 - E-mail


Kenneth Jørgensen Chefinstruktør, Gradueringsberettiget

+45 21695418 - E-mail


Morten Gregersen Instruktør, Bestyrelsesmedlem, Kasserer

+45 29801540 - E-mail


Ulrik Møller Instruktør og bestyrelsesmedlem

+45 21429011 - E-mail

Dorte Bøg-Kiernan træner Mon-hold, bestyrelsesmedlem

+45 26193558


Otto Meurer Suppleant

+45 26128002 - E-mail