Stadgar

Stadgar

Västernorrlands IdrottsHistoriska Sällskap har som ändamål att lyfta fram idrotten och dess betydelse i Västernorrlands Län och att inom ramen för det väcka och underhålla intresset för idrottens historia sedd i ett idrottsligt, socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv. Föreningen skall i detta syfte främja studier, information, erfarenhetsutbyte och personliga kontakter samt insamling och förvaring av dokument och föremål med idrottslig anknytning.


Stadgar för Västernorrlands IdrottsHistoriska Sällskap