Välkommen till

Västernorrlands Idrottshistoriska Sällskap


website counter

Besökare sedan 3 januari 2023

Västernorrlands IdrottsHistoriska Sällskap har som ändamål att lyfta fram idrotten och dess betydelse i Västernorrlands Län och att inom ramen för det väcka och underhålla intresset för idrottens historia sedd i ett idrottsligt, socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv. Föreningen skall i detta syfte främja studier, information, erfarenhetsutbyte och personliga kontakter samt insamling och förvaring av dokument och föremål med idrottslig anknytning.

Nyheter
Det finns ännu inga nyheter
Kontaktformulär
Idrottsbilder
Boxbild%20idrottsbilder
Tidningen
Boxbild%20tidningen%20ny
Samarbetspartners