Persondata

Persondata

Persondataforordningen stiller krav til hvordan og hvilke persondata vi som forening kan behandle, forordningen stiller større krav til dokumentationen for, hvordan vi som forening behandler personoplysningerne korrekt og sikkert. 
Nedenfor findes derfor Taastrup City Taekwondo Klubs dokumentation for at opfylde Persondataforordningen.