Bestyrelsen

Formand

Richard Eggert, 2 Dan

Opgaver:

Profiler

Profile Image
Richard Eggert

Kasserer

Lars Frostholm, 5 Dan

Opgaver:

Profiler

Profile Image
Lars Frostholm

Medlem

Bo Nordly, 5 Kup

Opgaver:

Profiler

Bo Nordly

Medlem

John Rea, 7. Kup

Profiler

John Rea