Graduering

Graduering

I Taastrup City Taekwondo Klub stiler vi efter et højt niveauer for alle aktiviteter, men især grundteknikken i Taekwondo er vigtig at træne og tillære som elev for niveauet i grundteknikker viser om man er klar til at få et nyt bælte og er derfor indikatoren for om elevens instruktør kan indstille til en graduering.

Det er elevens Instruktør som indstiller eleven til en graduering. Regelsættet som her er beskrevet er såvel til brug for forståelse for eleven men ligeledes et værktøj til klubbens instruktører så alle har et regelsæt som tydeliggøre hvilke krav vi sætter til eleven såvel instruktøren som de gradueringsberettigede.

Alle gradueringer i klubben er underlagt DTaF’s regler om graduering og udført af godkendte gradueringsberettigede under DTaF (Dansk Taekwondo Forbund).

Indstilling til Mon/Kup graduering:

Det er udelukkende instruktører som er dan-bærer (Sort bælte), der må indstille til graduering. Er der eventuelt tvivl mellem 2 instruktører så er det altid klubbens cheftræner som har det sidste ord.

Indstilling til Mon og Kup gradueringer indstilles af grundtrænings instruktørerne da det altid vil være elevens egen instruktør som følger og kender elevens niveau.

Alle tidsintervaller angivet nedenfor er absolut minimum! Og skal derfor ses som vejledende. Det er ikke en garanti, at eleven kommer til graduering efter opfyldt tids krav, ej heller er det et krav at eleven skal gå til graduering efter opfyldt tids krav.

Det er elevens talent, tekniker, engagement og kundskaber indenfor taekwondo, der afgør om eleven kan blive indstillet til graduering.

Eleven skal deltage i min. 80% af alle træninger indenfor en periode af 3 måneder op til selve Kup-gradueringen.

Eleven skal arbejde med de anvisninger som eleven løbende vil få af instruktøren og samtidig vise forbedringer både omkring det som skal forbedres samt generelt.

1) Indstilling til Mon - bælter indstilles af 1 træner/ Dan-bærer

2) Indstilling til 10 – 5 kup skal indstilles af 1 træner/ Dan-bærer

3) Indstilling til 4. – 1. kup skal indstilles så vidt muligt af 2 trænere/ Dan-bærer

Tidsinterval mellem gradueringer til Kup-bælter:

3 måneder og min. 18 træninger til 10. kup - gul snip

3 måneder og min. 18 træninger til 9. kup - gult bælte

3 måneder og min. 18 træninger til 8. kup - orange bælte

3 måneder og min. 18 træninger til 7. kup - grønt bælte

3 måneder og min. 18 træninger til 6. kup - blåt bælte

3 måneder og min. 18 træninger til 5. kup - blåt bælte m. rød snip

3 måneder og min. 18 træninger til 4. kup - rødt bælte

3 måneder og min. 18 træninger til 3. kup - rødt bælte m. 1 sort snip

3 måneder og min. 18 træninger til 2. kup - rødt bælte m. 2 sorte snipper

3 måneder og min. 18 træninger til 1. kup - rødt bælte m. 3 sorte snipper

Elever der er i kontingentrestance og/eller er uden gyldig forbundslicens/PAS kan ikke indstilles til graduering.

Specielt vedrørende Mon (Tumlinge- & Børne) graduering:

I Taastrup City Taekwondo Klub bruger vi pt. IKKE Mon-bælter til Tumlinge- og Børnehold men i det tilfælde hvor vi  eventuelt ville bruge Mon igen er gradueringsreglerne beskrevet nedenfor.

Mon-bælter er et hvidt bælte med en centreret gennemgående farve, svarende til rækkefølgen af farver i DTaF’s ordinære bæltesystem kaldet Kup-bælter, undtaget gul snip.

Mon-pensummet med tilhørende bælter er et supplement til forbundets ordinære system, og tager udgangspunkt i barnets udvikling. (Den gode Taekwondo-klub)

DTaF foreskriver at der til Mon-systemet tilhører et Mon-pensum, som minimum indeholder pensummet til 9. kup – fordelt på 9 Mon-bælter. Rød med 3 sorte snipper i Mon-grad svarer til 9. kup.

I Taastrup  City Taekwondo Klub har vi indført en forbedret overgang fra Mom-systemet til Kup-systemet hvilket kan lade sig gøre da DTaF foreskriver at retningslinierne er minimums pensum.

Når eleven skal overgå til Kup-systemet kigger den gradueringsberettige ved en graduering først og fremmest efter elevens niveau sammenholdt med hvilke Taegeuk som er den højeste som den enkelte elev har lært men ligeledes hvordan den enkelte elve er teknisk set ud fra stande, blokeringer, sparketeknikker samt engagement og beslutter herfra hvilket Kup-bælte eleven kan overføres til.

Når en elev rykker fra Mon-systemet til Kup-systemet er det vigtigt for den enkelte elev at starte på et passende niveau for at eleven også kan opretholde en lyst og gejst til Taekwondoen så eleven ikke føler at kunne passe ind i forhold til at komme på et nyt hold. Det er her ligeledes et krav at eleven kan alle Taegeuk op til og inklusiv det Kup-bælte eleven bliver gradueret til ved gradueringen.

Tidsinterval mellem gradueringer til Mon-bælter:

Tidsintervallerne mellem hver Mon-graduering er min 3. måneder og deltagelse i min. 80% af træningerne.

Mon-graduering foretages sammen med Kup-graduering på de i kalenderen udvalgte dage (primært som lørdagsgraduering for hele klubben).

Indstilling til Dan/Poom graduering:

Indstilling til 1. Dan/1. Poom

Indstilling sker udelukkende af klubbens cheftræner, da indstilleren skal have gradueringsret for at indstille til Dan/Poom gradueringer.

Efter bestået 1. kup graduering skal eleven deltage ved alle ordinære gradueringer i klubben som prøvegraduering før eleven kan indstilles til 1. Dan/1. Poom gradueringen.

Eleven skal deltage i min. 80% af alle træninger indenfor de sidste 6 måneder op dan-gradueringen.

Elever til 1. Dan skal gennemfører forskellige teoriprøver tilfredsstillende inden for de sidste 6 måneder før selve dan-gradueringen, for at eleven kan indstilles til 1. Dan graduering.

Der er pt. krav om at Poom aspiranter SKAL deltage i en teoriprøve til 1. Poom hvorfor eleven skal deltage i teori undervisning i klubben og kan få forelagt en teori prøve i forbindelse med forberedelsen til 1. Poom gradueringen.

Eleven skal arbejde med de anvisninger som eleven løbende vil få af instruktøren og samtidig vise forbedringer både omkring det som skal forbedres samt generelt.

Indstilling til 2-6 Dan/2-3 Poom

Dan/Poom bærer indstilles udelukkende af klubbens Cheftræner, da indstilleren skal have gradueringsret for at indstille til Dan/Poom gradueringer.

Elever til til disse gradueringer skal deltage i min. 80% af alle træninger indenfor de sidste 6 måneder op Dan/Poom-gradueringen.

Der er samme regler omkring teori undervisning/prøver som til 1. Dan/1. Poom.

Tidsinterval mellem gradueringer:

1 år til 2 Dan/2 Poom

2 år til 3 Dan/3 Poom

3 år til 4 Dan

4 år til 5 Dan

5 år til 6 Dan

Påklædning ved gradueringer og hvad der skal medbringes:

Graduering kan kun foregå i dobog og bare tæer! (sko må ikke bruges under gradueringen med mindre eleven har fodvorter)

Klubbens mærke skal sidde på dobog’en i venstre side, ved brystet.

Der henvises til DtaF’s dobog-regelment. www.taekwondo.dk

Klubben ligger inde med dit PAS så du skal kun selv huske at tilmelde dig til gradueringen på www.tctk.dk og inde under "klub admin" (kun hvis du er indstillet af din træner og HUSK at betale inden sidste betalingsdag for gradueringen.

Tilmelding til Dan/Poom gradueringer sker udelukkende af klubbens Cheftræner.

Gradueringens indhold og forløb:

Alle mødes i klubben omklædt i dobog senest til den anførte tid. Elever som kommer for sent kan ikke deltage i gradueringen.

Der laves fælles opvarmning og på dagen ved gradueringen inddeler den/de gradueringsberettige de tilmeldte elever i hold som efterfølgende af hinanden kaldes ind til gradueringsprøven, typisk med lavest gradueret hold først.

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at tale, medmindre du bliver spurgt om noget. Du kan dog stille spørgsmål, hvis der markeres og den gradueringsberettigede tillader det.

Det er tilladt for pårørende at overvære selve gradueringen men alle pårørende skal være stille og udvise godt eksempel for eleverne som er til prøve.

Det er ikke tilladt at have tændte mobiltelefoner og heller at ikke føre samtale i mobiltelefoner inden i salen.

Til alle Mon og Kup gradueringer (Kup op til 5 Kup) vil der altid være en instruktør som viser de teknikker eleverne skal vise til gradueringen. Gradueringer til 4 Kup (rødt bælte) og op efter kan afholdes uden visning af teknikker da der stilles større krav til elevens viden om de Koreanske udtalelser af teknikkerne.

Eleverne kan forvente at få en konstruktiv tilbagemelding om godt og dårligt og der indføres skriftligt på graduerings ark hvad eleven skal forbedre til næste graduering. Ved gentagelser af samme fejl fra tidligere gradueringer noteret på graduerings arket kan eleven i værste tilfælde dumpe på ikke at udvikle sig.

Når alle hold har været igennem gradueringen samles alle og gradueringsberettigede ønsker tillykke til alle elever og udleverer diplomer og nye bælter hvis der skiftes bæltefarve. (snipper til bælte kan fås i klubben).

Alle ønskes en rigtig god næste graduering.

Bælter i Taekwondo