Retningslinjer for arbejde i Disciplinærudvalg

Retningslinjer for arbejde i Disciplinærudvalg

Formål 


Det egentlige formål med etableringen af et Disciplinærudvalg i OIK er følgende

  1. at etablere og synliggøre klare retningslinier for spillere og medlemmer i OIK for hvad klubben  accepterer hvad angår opførsel når man færdes i OIK regi. Disse regler gælder på is, i omklædningsrum, i boksen, i bussen, på rejser og i det hele taget når man repræsenterer OIK, både hjemme og ude. Disse regler skal være kendt, og skal efterleves af alle medlemmer, på alle hold op til U20.
  2. at sikre, at alle forældre til medlemmer i OIK kender til disse regler, og at de forstår vigtigheden af, at disse regler efterleves. De skal som forældre være med til at løfte dette ansvar , både ved at tage ansvar for at deres børn efterlever reglerne, men også ved selv at være godt eksempel i klubregi. De skal ligeledes vide hvad betydning det kan have hvis deres børn ikke efterlever de pågældende regler, samt at de som forældre respekterer dette.
  3. at sikre en klar definition på hvad der skal behandles på holdene af holdledere og trænere, og hvad der skal behandles af Disciplinærudvalg. Ligeledes hvilke situationer der skal indberettes til Disciplinærudvalg fra holdledere og trænere.
  4. at sikre klare retningslinier for holdledere og trænere omkring hvor der skal gribes ind, og med hvilke virkemidler.
  5. at sikre at holdledere og trænere håndhæver de pågældende regler overfor medlemmerne.
  6. at etablere et registreringsgrundlag med hændelser, som skal danne grundlag for en ensartet udmåling af uddelte karantæner fremadrettet. Den pågældende database skal ligeledes danne grundlag for at håndtere situationer i tide, hvis der over en periode registreres en negativ personspecifik udvikling.


MOL 03-06-2013