Ungdomsudvalg
Funktion

Ansvaret for og foreståelse af den løbende drift og udvikling af ungdoms-afdelingen samt herunder tilsikre en struktur og organisation, der bedst muligt understøtter den sportslige ledelses arbejde og den generelle opfyldelse af foreningens værdigrundlag.

Udvalgsmedlemmer
File
Mikael Vedel
31 41 52 10
Kontakt Ungdomsudvalget i KSF