Whistleblowerordning

For trænere, instruktører og frivillige i AGF Svømning

Hvad er whistleblowerordningen?

Denne whistleblower-ordning har til formål at opdage og forhindre lovovertrædelser i vores klub og samtidigt beskytte whistlebloweren – altså den person, der indberetter en hændelse. Ordningen handler ikke om etiske forhold i relation til idræt og atleter – her henvises i stedet til DIF’s whistleblower-ordning (link)


For at indberette gennem ordningen skal man bruge en onlineportal.

Klik her for lave en indberetning

Hvorfor har vi en whistleblowerordning

Den 17. december 2023 trådte en ny lovgivning i kraft, der oplægger foreninger og virksomheder med over 50 ansatte at have denne whistleblower-ordning. Hvis én person har fået løn for én times arbejde i vores klub i løbet af det
seneste år, tæller vedkommende med i de 50 ansatte. Derfor er vores klub også pålagt at indføre denne whistleblower-ordning.

Hvad kan man indberette?

Gennem denne whistleblowerordning
kan du indberette det, hvis du har mistanke om, at en kollega eller frivillig i klubben overtræder loven i forbindelse med sit arbejde/frivillige arbejde.


Du kan f.eks. indberette følgende:
• Økonomisk kriminalitet – fx snyd med tilskud, skat, kørselsgodtgørelse m.m.
• Forskelsbehandling pga. køn
• Bestikkelse
• Dokumentfalsk
• Tyveri

Hvad sker der efter en indberetning?

Indberetningen sendes til en uvildig advokat, der screener for, om den falder inden for ordningens område, og undersøger fakta – evt. med opfølgende spørgsmål.

Advokaten vurderer, hvorvidt mistanken om lovovertrædelse skal undersøges nærmere. Hvis dette er tilfældet, vil advokaten informere svømmeklubbens bestyrelse om indberetningen og komme med en anbefaling til den videre proces.

Derefter er det op til bestyrelsen at beslutte, om hændelsen skal give anledning til sanktioner og/eller eventuel
politianmeldelse.

Kontakt

Profile Image
Morten Høgh
Bestyrelsesformand

Spørgsmål?

Hvis der skulle opstå spørgsmål til ordningen, så kan man kontakte bestyrelsen gennem denne formular: