Get2Sport

DIF get2sport i Slagelse Basketball Klub

 

Slagelse Basketball Klub samarbejder med DIF get2sport i Slagelse Kommune. DIF get2sport er en indsats under Danmarks Idrætsforbund, der i samarbejde med kommuner, hjælper og støtter idrætsforeninger i de udsatte boligområder. Formålet med indsatsen er at styrke frivilligheden i idrætsforeningerne og ruste de frivillige til at modtage og fastholde børn og unge fra de udsatte boligområder.

Slagelse Basketball Klub er en DIF get2sport-støttet forening, der på forskellige måder arbejder med at skabe en relation til børn og unge i boligområdet Ringparken i Slagelse med det mål at børn og unge fra området begynder at gå til basketball i foreningen.

 

I Slagelse Basketball Klub består DIF get2sport-indsatsen af:

  •  DIF get2sport-ferieaktiviteter:
  • Basketball-camps for piger:

I ferierne, særligt i sommerferien, afholder Slagelse Basketball Klub get2sport-aktiviteter i boligområdet Ringparken i Slagelse, hvor børn og unge kan spille basketball med basketballklubben og lære foreningen samt basketballspillet at kende. På den måde opbygger begge parter et kendskab til hinanden og en relation, der kan gøre at børn og unge fra området på sigt begynder i basketballklubben. Flere børn er startet til basketball i foreningen efter sommerferieaktiviteterne i 2018. Slagelse Basketball Klub samarbejder med medarbejdere i boligområdet Ringparken om DIF get2sport-ferieaktiviteterne.

 

Slagelse Basketball Klub har fokus på at få flere piger til at gå til idrætten, herunder piger fra de mere udsatte boligområder. Derfor afholder foreningen basketballcamps, hvor alle piger uanset niveau er velkomne og kan prøve kræfter med basketballspillet.