Klubnyheder

Status på træningssituation og generalforsamlingen

14. marts 2021, 11.00

Den indendørs sport kom ikke med i den første genåbning, hvilket var forventeligt og sikkert også ganske fornuftigt.

Det betyder, at vi tidligst kommer i gang i hallen efter påske.

Vi følger løbende situationen og forholder os til de meldinger, som kommer fra myndigheder, forbund og kommune.


Vi forventer at kunne komme med ny status primo april, så hold øje med FB og hjemmeside.


Vi havde planlagt generalforsamlingen til den 29. marts 2021. Den skal jo i henhold til vores vedtægter være afholdt inden udgangen af marts.

Vores mening var at afholde den virtuelt via Teams, men vi er blevet bekendt med, at det faktisk ikke er lovligt. Dels skal det stå i vedtægterne, at den kan afholdes virtuelt, for at vi kan gøre det og dels så skal vi kunne håndtere ”hemmelig afstemning”, såfremt der skulle blive brug for det.

Vi vil derfor fremsætte forslag til vedtægtsændring på den kommende generalforsamling, så vi rent vedtægtsmæssigt bliver klar, hvis det på et senere tidspunkt skulle blive nødvendigt at afholde den virtuelt.

Slagelse Kommune har foreløbig udsat fristen for afholdelse af generalforsamlinger til 1. juni 2021 og vi vender tilbage med dato, når vi ved, hvornår vi kan afholde den.


MEN når nu vi ikke kan træne indendørs, så er der jo i princippet ikke noget som forhindre, at vi træner udendørs 😊

Det har dog indtil nu ikke været de bedste vejrmæssige forudsætninger for at træne udendørs og ligeledes bliver det fortsat lidt tidligt mørkt. Men i slutningen af marts skifter vi til sommertid og det giver jo en times dagslys mere 😊 Vi er i dialog med vores trænere og vil også lade det være op til dem at afgøre, hvad de tænker er muligt omkring udendørs aktiviteter – men hold kontakten til din træner og – du er også altid velkommen med gode ideer til fælles aktiviteter INDEN for de gældende restriktioner.


Hvis de nuværende planer holder, så burde det blive muligt med indendørs træning igen fra onsdag den 7. april men det skal I nok høre mere om, når vi kommer tættere på og vi ser, hvordan det går med smittetal osv.


Indtil da så pas godt på hinanden :-)