Priser og betaling

Som medlem af SKK betaler man et fast månedligt kontingent, som trækkes direkte via Holdsport. Du kan se priserne her, for de hold som det på nuværende tidspunkt er muligt at tilmelde sig (vælg det pågældende hold for at se prisen).


Ved restance, efter påmindelse, kan man ikke deltage i konkurrencer eller træning. Bestyrelsen kan med mindst otte dages skriftligt varsel slette det pågældende medlem af medlemslisten. Dette fritager dog ikke medlemmet for at betale skyldigt kontingent og/eller eventuel skyldig skøjteleje. 


Ud over det månedlige kontingent til SKK skal alle løbere betale kontingent til DSU (Dansk Skøjte Union) én gang om året. DSU-kontingentet er obligatorisk og betales af alle medlemmer af en skøjteklub i Danmark. DSU-kontingentet trækkes én gang årligt.


Herudover vil der være egenbetaling i forhold til skøjteleje og -slibning, konkurrencer, camps, eventuel skabsleje, DSU-mærker, programpatch-timer og programlægning.