Værdier

Ved opstarten af ungdomsafdelingen i 2003 havde RS Volley ikke et korps af trænere og ledere, og afdelingen blev alene startet ved engagerede forældres indsats.

Dette har vi siden fastholdt, og det er vores erfaring, at forældreinvolvering er en meget afgørende faktor for barnets fastholdelse af interessen for sporten.

Vi har derfor valgt at være en ”familieklub”, og arbejder i dagligdagen med følgende fokusområder:

 • I alle vores aktiviteter vil vi fokusere på, at der er muligheder for at forældre kan deltage og involvere sig efter eget ønske og mulighed,
 • Vi vil løbende sikre, at alle forældre kan få de rette forudsætninger for at involvere sig i arbejdet,
 • Alle forældre skal kunne være aktive med deres egne børn og således ikke ”hænge fast” i funktioner, som ikke involverer egne børn (med mindre man selv ønsker det)
 • Alle forældre skal involvere sig og deltage i klubbens aktivitetstilbud til børnene. Dette kan være som chauffør, holdleder, forældretræner, stævnehjælper og meget mere.

Det er vores mål, at et medlemskab ikke alene giver et barn motion, gode kammerater og oplevelser. Medlemskabet skal også give familien mulighed for fælles oplevelser og en sund fælles interesse, hvor forældrene har lyst til at medvirke aktivt til barnets fastholdelse af sport som fritidsinteresse. Ved at have valgt denne model, er det afgørende, at der i hver gruppe er forældre, som vil påtage sig roller som forældretrænere, holdledere og/eller chauffører, da der ikke kan påregnes fast assistance fra forældre til børn i andre grupper. Der vil selvfølgelig altid være opstartsassistance, når en forælder starter i en funktion, og der kan læses mere om de enkelte opgaver under ”Forældreopgaver” og ”Udvalgsopgaver”.

Spillerens "spilleregler"

På baggrund af de første års erfaringer med forældreinvolverede idrætsledere, har vi udarbejdet følgende eksempler på en spillers positive adfærd i vores forenings regi. Vi kalder det for "Den Gode spiller" og kan benyttes som en form for "almindelige spilleregler" som både spilleren og lederen kan læne sig op ad i dagligdagen. Den gode spiller: Den unge deltager kommer fordi man ønsker at indgå i et socialt fællesskab, hvor der tilbydes et engageret, sjovt og seriøst idrætstilbud, og:

 • lytter koncentreret når træneren instruerer
 • brokker sig ikke over sine kammerater
 • siger ikke nej til at spille med en kammerat, som spørger
 • diskuterer ikke med trænerne
 • melder altid afbud til træning
 • taler ikke og spiller ikke bold, når træneren instruere
 • bruger ikke bandeord og grimt sprog overfor andre
 • melder pas under en træning, hvis man ikke føler sig klar til at træne – og undgår at forstyrre de andre
 • melder tilbage på stævneinvitationer så hurtigt som muligt, og indenfor tidsfristen
 • holder ikke (for) lange vandpauser under træning
 • kommer til tiden til træning og kamp
 • kommer ikke spadserende ind i hallen, hvis man er forsinket med en acceptabel grund
 • bruger ikke sin mobiltelefon under træningerne
 • tygger ikke tyggegummi
 • Til kampe og stævner
 • udviser altid respekt og ydmyghed overfor vores modstandere
 • kommenterer aldrig domme under spillet
 • diskuterer aldrig spilhandlinger med modstanderen under spillet
 • er altid neutral i offentlig omtale af modstandere og deres spil
 • siger altid tak for kampen til modstanderne
 • går ikke væk fra sit hold uden at give besked til træneren
 • dømmer kampe og er sekretær uden at brokke sig over påsætningerne
 • har en solid madpakke og drikkelse med til stævner
 • spiser først slik når dagens kampprogram er overstået
 • sørger for at komme i seng i rimelig tid aftenen før man skal til stævne
 • melder kun fra til en kamp under et stævne, hvis man har det dårligt

Lederens "spilleregler"

På baggrund af de første års erfaringer som forældreinvolverede idrætsledere, har vi udarbejdet følgende eksempler på en leders positive adfærd i vores forenings regi. Vi kalder det for "Den Gode leder" og kan benyttes som guide for den voksne træner og leder. Den voksne træner er en ulønnet frivillig, som - ligesom spillerne – deltager, så længe det er sjovt, og man har det godt. Når forældre hjælper i træningerne, er der ikke forskel på dem og de daglige trænere i forhold til spillerne.

Den gode voksne:

 • styrer træningen og sætter de forskellige spillere sammen under træningerne
 • beder en spiller om at stoppe en træning, hvis denne generer træningen for de andre spillere – efter at der tidligere er gjort opmærksom på det.
 • beder en uengageret spiller om at stoppe træningen efter at der har været en forudgående melding om problemet
 • giver forældrene en melding, hvis der er forhold, som kan begrænse en spillers udvikling i forhold til de bestående holdkammerater
 • melder klart ud til den enkelte spiller om forventninger og krav, hvis spilleren har specifikke ønsker til deltagelse på højereliggende hold
 • skiller ikke kammerater ad, med mindre det er efter aftale med barnet, og forældrene er orienteret
 • hilser (som træner) på modstanderens træner og dommeren inden kampen
 • siger (som træner) altid tak for kampen til modstanderne
 • sikrer at vi alene har vores træner(e) og reserver stående på sidelinjen
 • går ikke i dialog med modstanderes engagerede forældre (som kan præge dommene på linjerne). I stedet tager vi en timeout og henvender os til dommeren og modstandernes træner og påpeger problemet
 • tager straks kontakt til den voksne dommervejleder, hvis man oplever fejlagtig pointgivning. Hvis bolden er i spil anmoder vi om ombold.
 • påpeger eget holds fejl, selvom disse ikke dømmes. Dette gøres ved henvendelse til dommeren efter bolden.
 • kan godt tale kontant (men ikke højt) til børnene i en timeout, hvis de er ramt af manglende koncentration eller vilje til indsats
 • tager en spiller ud, som ikke er engageret under en kamp
 • kan godt tillade sig at lade en spiller blive ude i resten af et stævne, hvis denne – uden acceptabel grund - har nægtet at stille op i en kamp
 • repeterer aftaler og regler overfor vores egne spillere inden de skal dømme
 • udviser altid respekt og ydmyghed overfor vores modstandere
 • kommenterer aldrig domme under spillet
 • diskuterer aldrig spilhandlinger med modstanderen under spillet
 • er altid neutral i offentlig omtale af modstandere og deres spil

Ryge- & alkoholpolitik

Rygepolitik Som udgangspunkt er det forældrenes ansvar, om unge (defineret som under 18 år) skal have lov til at ryge, men klubben har fastsat følgende regler for unges rygning:

 • Den til enhver tid gældende lovgivning og evt. lokale regler i haller og på skoler skal altid følges. Der må derfor ikke ryges i sportshaller og på skoler.
 • Unge, som fungerer som trænere for andre, fremstår som rollemodeller. De må derfor ikke ryge, når de er i trænerrollen og er sammen med holdet.
 • Unge under 15 år må ikke ryge, når de er med klubben til stævner og kampe.
 • Unge mellem 15 og 18 må alene ryge ved kampe og stævner, hvis der foreligger en tilladelse fra forældrene. I disse tilfælde skal rygningen foregå adskildt fra de andre unge og alene efter aftale med træneren.

Alkoholpolitik Som udgangspunkt er det forældrenes ansvar, om unge (defineret som ovenfor) skal have lov til at drikke alkohol, men klubben har fastsat følgende regler for unges indtagelse af alkohol:

 • Den til enhver tid gældende lovgivning og evt. lokale regler i haller og på skoler skal altid følges.
 • Unge under 16 år må ikke drikke alkohol, når de er i klubregi
 • Til weekendstævner er det forbudt for alle unge under 21 år at drikke alkohol, med mindre der i det enkelte tilfælde er meldt andet ud fra arrangørs side og aftalt med træneren. (ved indtagelse af alkohol, bliver holdet smidt hjem fra stævnet)