Kørsel

Stævner øst for Storebælt Du betaler 10,- kr. for hver vej du er passager i en bil. Hvis du kører med begge veje, betaler du 20,- kr. Ordningen gælder for både spillere og forældre.

Stævner vest for Storebælt Du betaler for at deltage på turen, derfor skal du ikke betale ekstra for at køre med.

Hvordan får chaufføren dækket sine omkostninger Ved kampe på Sjælland beholder chaufføren de penge passageren betaler. Ved kampe vest for Storebælt dækker RS Volley omkostningerne.