Bestyrelsen
Bestyrelsen
PT
Peder Toftgård
Formand
26 81 02 78
KM
Karin Finner Madsen
28 91 18 24
LV
Lars Vallentin
21 24 88 79
PM
Pernille Packert Martensen
22 76 44 47