Klubbens ABC

Her har vi samlet det meste, der er godt at vide som spiller eller forældre i Farum-Holte.


Børneattester

Klubben indhenter børneattest på alle vores trænere som træner unge under 15 år. Børneattesterne fornys hver sæson.

En børneattest er en særlig form for straffeattest, som alle institutioner og foreninger skal indhente, hvis man har med børn under 15 år at gøre. Børneattesten giver oplysninger, om en person er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år. Forældelsesreglerne som gælder for en almindelig straffeattest gælder ikke for børneattester. Det er en forudsætning for at kunne indhente børneattest, at den person, som oplysningerne vedrører, giver sit samtykke. Hvis der ikke gives samtykke må organisationen IKKE ansætte eller beskæftige vedkommende som frivillig.


Forældreadfærd 

Volley er udvikling og udfordring – det er altså indsatsen for at forbedre sig og være en god holdkammerat, der er vigtig for vores arbejde med børnene.

Derfor opfordres forældre til:

 • At spørge om kampen/træningen var sjov (i stedet for om resultatet).
 • Rose indsats og forsøg, så de er trygge ved at prøve nye ting.
 • Volley er et holdspil, så giv opmuntring til ALLE holdets spillere før, under og efter kampen.
 • Ros og anerkend modstanderens indsats.
 • Det fungerer bedst, når træner/holdleder er omkring banen, og forældre og søskende er på tilskuerpladser/stolerækker.
 • I kidsrækkerne (ikke de allermindste) og i ungdomsrækkerne er det børnene/de unge selv der dømmer. Vis respekt for dommerne. Det er svært at være dommer, og næste gang kunne det være din søn eller datter.
 • Hvis der sker noget, som du synes er forkert eller uretfærdigt, så spørg træneren om sammenhængen i stedet for at blive sur og råbe op.
 • Støt op omkring dit barns træner/holdleder. De gør et stort arbejde og har også brug for anerkendelse – spørg gerne om du kan hjælpe med noget


Hallerne

Vi holder til i 3 haller:

Holtehal 1 (den gamle Holtehal) & Holtehal 2 (den nye Holtehal), Kongevejen 464, 2840 Holte

Bybækhallen, Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum


Holdleder 

Forældre opfordres til at være holdleder. En holdleder er den/de der ordner alt det praktiske for holdet. En holdleder tjans kan deles mellem flere. Holdledertjansen er en god måde man som forældre kan give et ekstra bidrag til at få klubben til at fungere. Opgaver kan fx være:

 • Tilmelding til stævner
 • Opdatering på holdsport
 • Arrangerer transport til stævner
 • Information til forældre og spillere


Holdsport 

Alle hold benytter Holdsport til at udsende praktiske informationer og til tilmelding til kampe og stævner. Og i ungdomsrækkerne også til at melde afbud til træninger.

Spørg din træner hvis du ikke er blevet registreret på holdsport.


Kontingent 

Kontinent opkræves 2 gange årligt. Ved opstart (betales senest d. 1/9) og efter nytår (betales senest 15/1). Der vil blive udsendt remindere, men vær sød at få det gjort, da vi så sparer rigtig meget administration.

På Teen og ungdomshold gælder at man betaler et kontingent som dækker holdet. Dvs. træner holdet 2 gange om ugen, skal man betale for 2 gange om ugen også selvom man kun træner 1 gang om ugen.


Klubtur for kids og ungdom 

Vi er i gang med at gøre det til en tradition at alle kids og ungdomshold tager på en weekendtur i starten af sæsonen.


Licens Alle kids- og ungdomsspillere skal betale licens, hvis de skal kunne spille kampe. Licens betales direkte til Volleyball Danmark. Der er et link til licens siden på vores hjemmesiden. Licensen gælder for et helt år.


Moppepolitik Klubbens holdning: Vi ikke accepterer mobning - mobber man kan man ikke være en del af Farum Holte Volley

Hvad gør vi trænere:

 • Nye spillere introduceres og bydes velkomne af træneren (trænerne) og træneren (trænerne) snakker om hvad resten af holdets opgave er for at tage godt imod den nye
 • Hører vi som trænere negative takter slår vi ned med det samme

Hvad forventer vi af spillerne og af hinanden:

 • At vi tager godt i mod nye spillere på holdet.
 • At man er god mod alle på sit hold. Husk at sige søde ting og rose dine holdkammerater, når de har brug for det eller har gjort noget godt. Man kan altid finde noget godt at sige, og man behøver ikke sige alt, man mener, hvis det kan såre andre
 • Tænk over dit kropssprog, og hvordan du taler til andre. Det er ikke rart for nogen at blive nedgjort, vendt øjne af, bagtalt eller ignoreret.
 • Husk, at alle er forskellige, og se det som noget godt. Det ville være kedeligt, hvis vi alle var ens.
 • Prøv at lære alle på dit hold godt at kende, måske har I mere til fælles, end du tror?
 • Husk, at når man kigger på, at nogle bliver mobbet, er man selv med til at lade det ske, hvis man ikke gør noget.
 • Hold øje med, om andre bliver ked af det, når du driller dem for sjov. Hvis de ikke synes det er sjovt, skal du stoppe. Bare fordi en kammerat griner, er det ikke sikkert, at hun/han synes det er sjovt.
 • Vær modig og forsvar andre, der ikke kan forsvare sig selv
 • Skriv ikke ting til andre på mobilen eller nettet, du ikke føler, du kan sige til dem ansigt til ansigt.
 • Hold ikke mobning hemmelige, men bed om hjælp. Det er ikke at sladre, men at være en god kammerat.
 • Hvis du er bange for at blande dig, så kontakt en voksen.
 • Tal med andre på holdet, der ikke er direkte involveret, og lav aftaler om at støtte hinanden i at få stoppet mobningen.
 • Deltag så vidt muligt altid i alle fødselsdage og andre arrangementer der holdes for holdet.


Sommerholdafslutning 

Afvikles af de enkelte hold. Tradition for at klubbens hold holder sommerafslutning på Furesøbad.


Trænere 

Vores trænere får et mindre honorar for at være træner. Alle trænere kommer på trænerkurser, der klæder dem på til trænergerningen.

Trænerene har ansvar for:

 • holdets udvikling
 • udvikling af den enkelte spiller på holdet
 • planlægning af sæsonen (hvad og hvornår der skal trænes)
 • træningsprogram for den enkelte træning
 • stævnedeltagelse - at holdet kommer ud til stævner
 • ajourført holdliste for holdet – for ungdomshold skal denne indeholde spillernes licensnumre, som skal medbringes til kampe. Selve udførslen kan uddelegeres til hjælpetræner eller holdleder. Hjælpetræneren har som hovedformål at hjælpe hovedtræneren


Kamptøj 

Den enkelte spiller betaler for eget kamptøj.Vi har Farum-Holte kamptøj som købes via Sportsmate. Gå ind via SHOPPEN HTTPS://WWW.SPORTSMATE.COM/PL/VOLLEYBALL_KLUBTØJ_FARUM_HOLTE_725.ASPX


Stævner 

Det er vigtigt at komme med ud til stævner:

 • Børnene lærer utroligt meget af at spille imod andre børn og se dem spille. Derudover er det hyggeligt og sjovt.
 • I forbindelse med stævnerne er det op til forældrene selv at arrangere kørsel.
 • Alle børn der spiller kampe skal løse licens til Dansk Volleyball Forbund.
 • Det gøres også på WWW.FARUM-HOLTE.DK
 • Klubben dækker deltagergebyret for forældre der hjælper til til stævner.
 • Du tilmelder dit barn til et stævne på holdsport.
 • Deltagerne i et stævne skal betale via klubbens betalingsside. Man kan således ikke betale til trænerne eller direkte til stævne-stedet. Trænerne gør deltagerne opmærksom på dette.

 

Udstyr

 • Indendørs sko, beskytter fødderne og giver bedre fodfæste under træningen.
 • Knæbeskyttere beskytter knæene, og hjælper børnene med at kunne kaste sig efter bolden.
 • Klubtøj med navn på. Tøjet er godt til at føle sig som en del af klubben/holdet og bruges til stævner. Klubtøj og knæbeskyttere kan købes via på WWW.FARUM-HOLTE.DK
 • Husk at have en fyldt drikkedunk med til træningen.
 • Det er også en god ide at have en lille ”snack med til en af pauserne”