Dagsordner og referater

Dagsordner og referater

Generalforsamlinger - indkaldelser og referater

2017
Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling d. 6. november 2017 - se dagsordnen her. Se referat her samt bilag.

2018
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling d. 28. februar 2018 - se dagsordnen her. Se referat her.

2019
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling d. 27. februar 2019 - se dagsorden her. Se bilag her. Se indkomne forslag her. Se referat samt bilag her.

Bestyrelsesmøder - beslutningsreferater

13. august 2019 - referat.
29. november 2018 - referat.
30. april 2018 - referat.

Der afholdes fast bestyrelsesmøder den første onsdag hver måned (dog ikke juli), men mindre bestyrelsen beslutter at aflyse mødet, hvis der ikke er noget på dagsordenen. Ønsker man, at bestyrelsen skal drøfte en sag, er man velkommen til at skrive til [email protected].

Falcon-logo