Betingelser

§ 1:MÅLGRUPPE

Renegade MMA - CIK er beregnet til brug af personer, der er 15 år eller ældre, og personer under 15 år har forbud mod at blive medlem

Du bekræfter, at du enten er over 18 år, eller en frigivet mindreårig, eller har juridisk samtykke fra forældre eller værge og er fuldt ud i stand til og kompetent til at indgå vilkår, betingelser, forpligtelser, bekræftelser, repræsentationer og garantier, der er anført i disse betingelser, og til at overholde og overholde disse betingelser.

§ 2: MEDLEMSKAB

Indmeldelse i Renegade MMA kan ske via hjemmesiden www.renegademma.dk. Et medlemskab giver ubegrænset adgang til holdene afhængigt af medlemskabet. Medlemskabet er personligt og kan kun benyttes af medlemmet. Ved indmeldelse i Renegade MMA accepterer man foreningens vedtægter og betingelser. Derudover accepterer man også CIKs ordensregler.

§ 3: BETALING

Betaling af medlemskabet foregår via hjemmesiden www.renegademma.dk. Her kan medlemmet betale månedligt, hver kvartal eller pr. halvår. Betalingen opkræves via kreditkort og fortsætter indtil medlemmet opsiger sit medlemskab jævnfør §5.

§ 4: MANGLENDE BETALING

Er medlemmet i restance kan Rengade MMA til enhver tid udelukke medlemmet fra træning. Betales et skyldigt beløb ikke indenfor 3 måneder kan medlemskabet ophøres og medlemmet skal indmeldes på ny.

§ 5: OPSIGELSE

Medlemmet kan til enhver tid opsige sit medlemskab. Dette kan ske via hjemmesiden hvor abbonementet slettes. Opsigelse kan ligeledes ske ved at sende en mail til [email protected] med en skriftlig opsigelse. Opsigelse vil træde i kræft fra opsigelsesdagen.

§ 6: HELBRED OG PERSONSKADE

Al træning foregår på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand der tillader træning. Medlemmet er selv ansvarlig for personskader på andre medlemmer og ulykker.

§ 7: ORDENSREGLER

Medlemmer skal følge klubbens ordensregler som er tilgængelige skriftligt i klubben.

§ 8: DOPING

Medlemmer i Renegade MMA er forpligtede til at overholde reglerne fastsat af Anti Doping Danmark. Et medlem er forpligtet til at lade sig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. En positiv prøve medfører, at medlemskabet ophører med øjeblikkelig virkning. Medlemmet må først optages i klubben igen efter ophørelse af sanktionen.

§ 9:FOTOGRAFI

Klubben kan ved hjælp af fotografier og / eller videooptagelser, herunder billeder både internt og eksternt for at fremme klubben.

Disse billeder kan bruges i print og digitale medieformater, herunder trykte publikationer, hjemmesider, e-marketing, plakater bannere, reklame, film, sociale medier, undervisning og forskningsformål.

Medlemmer er indforstået, at billeder på hjemmesider kan ses over hele verden, og at nogle oversøiske lande måske ikke giver det samme beskyttelsesniveau for enkeltpersoners rettigheder som EU-lovgivningen giver.

Billeder eller optagelser kan holdes permanent, når de er offentliggjort og opbevares som et arkiv af klubbens liv.

§ 10: ÆNDRINGER AF BETINGELSER

Ændringer af medlemsbetingelser kan se hvis et flertal af foreningens bestyrelse vedtager det og kan træde i kraft samme dag.