Fritidspas

Hvad er et fritidspas?
Et fritidspas er et gavekort fra Aarhus kommune på op til kr. 1.000 til at betale kontingent i en forening, hvor dit barn gerne vil være medlem. Med et fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet, bl.a. i KHIF. Hvis du har modtaget fritidspas til ét eller flere af dine børn, men har andre børn i alderen 3-17 år, så kontakt Sport & Fritid for at få udstedt nye fritidspas. Har du spørgsmål til fritidspasset kan du skrive til Sport & Fritid på [email protected] eller kontakte dem på telefon 89 40 48 26.


Hvem kan få et fritidspas?
For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige 210.402 kr. om året. Det svarer til 90% økonomisk friplads i et pasnings- eller fritidstilbud. Som tommelfingerregel er fritidspasordningen primært til enlige forsørgere. De præcise rammer for tildeling af fritidspas kan
ses her.


Hvordan får man et fritidspas?

  • Ansøg direkte på Foreningsportalen, blot ved at indtaste dit barns cpr.nr.
  • Ring til Sport & Fritid på tlf. 89 40 48 26 og opgiv eget eller barnets CPR-nummer eller...
  • ... Skriv til Malene Bønlykke Riis i Sport & Fritid på [email protected] og oplys eget eller barnets CPR-nummer eller...
  • ... Besøg Sport & Fritid i N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C, og oplys eget eller barnets CPR- nummer


Hvis Sport & Fritid vurderer at barnet kan få et fritidspas, får man det tilsendt med posten. Hvis man besøger Sport & Fritid, kan man få det i hånden med det samme.


OBS: Hvis man har modtaget et fritidspas til ét af sine børn, kan man også få det til sine andre børn i alderen 3 til 17 år. I så fald kontaktes Sport & Fritid som beskrevet ovenfor.


Hvordan bruger jeg mit fritidspas i KHIF Gymnastik?

Du kontakter os på [email protected] med oplysninger om, hvem der skal tilmeldes, hvilket hold barnet skal tilmeldes og med fritidspasnummeret.