Få svar på typiske spørgsmål

I vores medlemsfolder kan du finde information om:

  • hvem KHIF Gymnastik er
  • hvad du kan forvente af foreningen
  • hvad vi forventer af dig som medlem
  • retningslinjer for, hvordan vi får det sjovest muligt sammen allesammen i KHIF Gymnastik
  • og nogle praktiske oplysninger, som er relevante for medlemmerne.


Læs folderen og glæd dig til sæsonen i KHIF Gymnastik!

Prøvetime

Du skal tilmelde dig holdet og betale inden holdet starter, men det er OK at bruge første og evt. anden træningsgang som prøvetime. Hvis du herefter ikke ønsker at gå på holdet, kan du give besked til instruktøren og til foreningen via holdsport.dk og få kontingentet retur.

Se regler for returnering af kontingent nedenfor.

Framelding og returnering af kontingent

Fortryder du indmeldelse på et hold bedes du hurtigst muligt og senest efter 2. træningsgang skrive til bestyrelsen via kontaktformularen nederst på forsiden eller på [email protected], at du ønsker at framelde dig holdet.

Efter de første to træninger kan du få refunderet kontingentet fuldt, derfra og frem til 5. undervisningsgang kan du få refunderet kontingentet fratrukket kr. 150. Sker udmeldelse efter 5. undervisningsgang refunderes det indbetalte beløb ikke.

Tilmelding efter sæsonstart

Er du tilflytter eller vil gerne tilmeldes midt i en sæson af anden årsag, så kontakt foreningen

og spørg for muligheder! Kontakt os via kontaktformularen nederst på forsiden.

Fritidspas

Med et fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få betalt kontingent i en forening på op til 1.000 kr. om året. Aarhus Kommune ønsker med fritidspasset, at give flere børn og unge mellem 3 og 17 år lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet.

Se mere om fritidspas her og på kommunens hjemmeside her.

Hvor træner vi?

Du finder en beskrivelse af, hvor holdene i KHIF Gymnastik træner, her.

Fotografering under træning

Vi henstiller til helt at undgå eller kun i meget begrænset omfang at tage billeder og video i forbindelse med træning.

Fotografering kan virke forstyrrende for træningen for jeres og andres børn.

Endvidere henstiller vi til, at der kun tages billeder eller videoer af eget barn.
Tages der billeder, hvor andre børn end ens eget barn fremtræder på, anmoder vi om, at disse billeder ikke bruges på sociale medier.

Foreningens brug af fotos fra træning og aktiviteter

Vi vil gerne benytte billeder fra foreningens aktiviteter på hjemmesiden, Facebook-siden mv., og vi følger Datatilsynets anbefalinger, hvilket betyder, at nogle billeder må offentliggøres, mens andre ikke må.

Almindelige situationsbilleder fra aktiviteterne og fra foreningens sociale liv kan som udgangspunkt frit lægges på hjemmesiden mv. Også selv om de enkelte personer kan genkendes.

Man kan til enhver tid bede om at få fjernet billeder, som ikke ønskes benyttet på hjemmesiden mv., ved at kontakte foreningen.

En beskrivelse af fortolkningen kan ses her.