Klubnyheder

Generalforsamling 2021

10. marts 2021, 19.50

Der afholdes ordinær generalforsamling i Bringstrup-Sigersted IF

Torsdag d. 11. Marts kl. 19.00  i  Bringstrup Forsamlingshus ”Friheden” 

GENERALFORSAMLINGEN BLIVER FLYTTET TIL EN DATO I JUNI PGA. COVID19 SITUATIONEN

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formanden aflægger beretning
3. Udvalgsformændene aflægger beretning
4. Kassereren aflægger beretning 
5. Indkommende forslag
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisorer og revisor suppleant
9. Valg af udvalgsmedlemmer
10. Valg af fanebærer og fanebærer suppleant
12. Eventuelt Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  


Der vil være bankospil med fine præmier efter generalforsamlingen. 


På bestyrelsens vegne
Kenneth Marott Olesen,  Formand - BSIF

 https://www.facebook.com/event...