Bestyrelsesarbejde

Præsentation af foreningen

Nibe Gymnastikforening har et bredt program og tilbyder hold for såvel småbørn som motionsdamer.
Foreningen har bestået i ca. 40 år, og økonomien sikres primært af medlemmernes kontingentbetaling og kommunal støtte. Vi forsøger os dog også med at søge forskellige sponsorater – indtil videre primært til redskaber og opvisningstøj.
Bestyrelsen forestår den daglige drift af foreningen, men vigtigst er dog vores mange instruktører og hjælpetrænere, som leverer en undervisning der tiltrækker mange trofaste medlemmer. 


Bestyrelsen 
Nibe Gymnastikforenings bestyrelse består af 6 medlemmer og en suppleant. Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen er på valg i lige år og den anden halvdel i ulige år. Generalforsamlingen afholdes årligt i marts eller april i forbindelse med sæsonens afslutning.
På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med:
- Formand
- Næstformand/sekretær
- Kasserer
- Tre menige medlemmer
 
Bestyrelsen arbejde 
Der afholdes mindst tre bestyrelsesmøder årligt, møderne ligger almindeligvis i juni, november og januar. Se mere om bl.a. mødernes indhold i ”Forretningsorden for bestyrelsesmøder”. 
Tre medlemmer af bestyrelsen deltager også i 2 instruktørmøder som afholdes i henholdsvis august og oktober. På augustmødet taler vi om kursusønsker og indkøb af nye redskaber, og i oktober evaluerer vi sæson-starten og planlægning af opvisning og næste sæson.
Af bestyrelsens øvrige aktiviteter kan nævnes:

- Planlægning og afvikling af opvisning ved sæsonens afslutning, bl.a. skal der træffes aftaler om gæstehold, sørges for annoncering, mv.
- Sæsonafslutning for voksenhold med efterfølgende generalforsamling.
- Mulighed for deltagelse i diverse møder i DGI
- Generalforsamling i Nibe Idræts- og Kulturcenter (NIKC), som ejer hallen
- Fordeling af haltider – bestyrelsen skal stille med en repræsentant til NIKC-udvalg
 
Bestyrelsens arbejde er ulønnet, men belønnes dog med mulighed for kontingentfri deltagelse på hold i foreningen.