Børneattester

Børneattester

Information om børneattest - beskyttelse af børn mod pædofile

Det er os pålagt at sikre at vore ledere ikke er straffede for pædofili (det eneste der undersøges for), hvilket kontrolleres ved  Politiets Centrale kriminalregister.    

Alle frivillige, trænere og ledere i Mariager IK, skal ved start i klubben udfylde en "Børneattest" med navn, adresse og CPR-nr. og underskrive i rubrikken.

Det hele sker i dag elektronisk og efter henvendelse fra den ansvarlige for "børneattester" fra bestyrelsen.

Attesten skal fornyes hvert andet år.