Sponsorer

Sponsorer

Holbæk Garden er begunstiget med flere sponsorer, der hver især betyder rigtigt meget for gardens udvikling og samtidigt er en støtte til en fantastik musikkultur.

Støtten til Holbæk Garden betyder rigtigt meget i forhold til formålet med det enkelte sponsorat, men er også en støtte til Holbæk Gardens mission


  • Udvikle de musikalske, sociale og personlige kompetencer.


  • Lære at tage hensyn, tage ansvar for sig selv og andre, indgå i et fællesskab, være hjælpsomme, følge “leveregler” og være gode rollemodeller


  • Tage et socialt ansvar. Vi vil være synlige i særligt udsatte boligområder, medvirke i sommerferieaktiviteterne, spille gratis på kommunale institutioner som plejehjem, skoler, sociale institutioner mv.

Så tak for støtten til: