Om Garden

Om Garden

Holbæk Garden er en bygarde for både drenge og piger, og alle mellem 8 og 30 år kan være medlem. Garden kan bryste sig af at være Danmarks dygtigste drenge og piger, da vi i 2022 vandt Danmarksmesterskabet for bygarder.

Holbæk Garden har eksisteret i over 60 år, og garden har konstant fornyet sig. I mange år har lærere og gardere arbejdet innovativt med tattoo/show, og de har også tænkt nyt og kreativt omkring musikken. Denne proces er stadig i gang, og garden udvikler sig fortsat. Streetshowet og tattooet er de tydeligste eksempler på dette.

Gardens niveau er højt, og når vi deltager ved danmarksmesterskaberne, verdensmesterskaber og andre stævner i ind- og udland, resulterer det ofte i flotte placeringer. Ved det senste DM i år 2022 blev garden for anden gang kåret som Danmarks bedste. Ved de tidligere 4 DM for bygarder (2011, 2013, 2015 og 2017) har vi været placeret i top 3, mens vi i 2019 fik en flot 4. plads. Garden vandt første gang titlen som Danmarksmester i 2015.For alle der vil være sociale 

I Holbæk Garden er køn, alder og baggrund underordnet. Der er plads til alle. Gardens klare styrke er det brede sociale sammenhold, der er funderet i glæden ved musik. Sammenholdet på tværs af aldersgrupperne er helt unikt. Alle gardere lærer at tage hånd om hinanden og med alderen at tage mere og mere ansvar for sig selv, for andre og for organisationen som helhed. Det er en opgave, som den enkelte garder vokser med.

Holbæk Garden er derfor ikke blot et sted, hvor man lærer at spille på et instrument og gå i takt. Det er sted, hvor unge mennesker tilegner sig sociale færdigheder. De lærer, hvad det vil sige at indgå i et fællesskab, hvor man ikke er bedre end den svageste, og hvor man er stærkest, når alle løfter efter evne. Garden er derfor ikke blot en fritidsaktivitet, hvor man kommer og går efter forgodtbefindende. Det er en enhed, man føler en stærk forbindelse til og stort ansvar over for. Derfor betyder garden også meget for de enkelte gardere i mange år efter, at de er stoppet. Og utallige bands og orkestre er opstået med gamle gardere i besætningen.

Fællesskab 

March og musik er omdrejningspunktet, men fællesskab og personlig udvikling er altid i fokus. Det betyder, at garderne konstant “vokser” som mennesker og musikere og ikke mindst, at de står sammen og danner stærke venskaber på tværs af køn og alder.

Garden samles jævnligt til interne øve- og hyggeweekender samt sommerture, hvor fokus ikke er så meget på musik og march, men i højere grad på oplevelser og samvær.

Drift og organisering

Holbæk Garden drives som en frivillig forening. Garden modtager tilskud fra Holbæk Kommune via et samarbejde med Kulturskolen Holbæk, men finansieres i øvrigt af medlemskontingenter, arrangementer og sponsorater.

Gardens drift varetages af en valgt bestyrelse, der ansætter de to dirigenter. Garden har en forældre- og støtteforening, der medvirker ved praktiske opgaver og i arbejdet på at skaffe økonomiske midler. I Garderrådet sidder medlemmer valgt af og blandt garderne, og Garderrådet er repræsenteret i såvel bestyrelsen som Forældre- og støtteforeningen. Garderrådets opgaver er blandt andet at arrangere underholdning ved hyggeweekenden og at formidle kontakten mellem gardere, grundskolen og bestyrelsen. Holbæk Garden er medlem af Landsgarderforeningen: www.lgf.dkSpørger man garderne – de nuværende som de tidligere – lyder det samstemmende, at det at være garder handler om musik, oplevelser og om at have venner, man står sammen med!