Om Forældre- og Støtteforeningen

Om Forældre- og Støtteforeningen

Holbæk Gardens forældre og støtteforening, i daglig tale F&S, er en selvstændig forening under Holbæk Garden. Bestyrelsen består af 9 frivillige forældre, men der kan altid bruges flere frivillige til diverse opgaver.

Hvem er vi i bestyrelsen:

Formand: Marianne Egholm Larsen
Næstformand: Michael Jonasson
Kasserer: Claus Degn
Referent: Jacob Lisby
Medlem: Lea Petersson
Suppleant: Astrid Collatz
Suppleant: Mette Marie SørensenForældre og støtteforeningens formål er:

  1. På alle måder at skaffe økonomiske midler til hjælp og støtte for Holbæk Gardens uniformerede medlemmer samt for- grundskoleelever.
  1. At støtte op om Holbæk Garden og danne bindeled mellem Holbæk Gardens forældrekreds og øvrige personer og sponsorer med interesse i Holbæk Garden.


Hvad laver foreningen: 

Forældre og støtteforeningen bidrager til Holbæk Gardens virke såvel økonomisk som i form af praktisk hjælp. Foreningen har en række faste og tilbagevendende opgaver gennem året og dertil kommer løbende nye, større og mindre opgaver.


Foreningen har i flere år været ansvarlig for at hjælpe i forbindelse med Skt. Hans aften i Strandparken. Vi har bl.a. ansvaret for at sætte bænke, flag, skilte og afmærkninger op. Vi hjælper med at tænde bålet. Dagen efter er det vores ansvar, sammen med Garderrådet, at Strandparken bliver ryddet op, og at vi får kørt alle ting retur.


Ved Holbæk Musikalske Aftener (HMA, nytårskoncert og promenadekoncert) passer vi bl.a. baren og står nogle gange for kaffe og kage.


Vi er ansvarlig for salg af Holbæk Gardens julekalender.


Desuden løses praktiske opgaver i forbindelse med afvikling af øveweekend, fødselsdagskoncert og juletræsfest, bootcamp op til DM samt andre arrangementer.

Har du mulighed for at hjælpe med noget praktisk, f.eks. bagning af boller, pizzasnegle eller lignende til fryseren eller andet, er du velkommen til at kontakte én fra F&S’s bestyrelse.Bliv medlem af F&S og støt garden: 

Alle, der er interesseret i Holbæk Garden, kan optages som medlemmer. Det gælder forældre, bedsteforældre, venner, tidligere gardere og hvem der ellers ønsker at støtte Holbæk Garden.


Det koster 100 kr. i kontingent, og det gælder for ét års medlemskab. 


Kontingentet kan indbetales via mobilepay på 11442 eller beløbet kan overføres til foreningens konto i Sparekassen Sjælland, reg.nr: 0521, konto: 2004443. Husk at skriv "Kontingent" og navn.