BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af op til 6 personer valgt på klubbens generalforsamling. Bestyrelsen varetager klubbens ledelsesopgaver, som udvalgsledelse, kontakt til samarbejdspartnere eller konkrete afgrænsede opgaver. Derudover vælges 2 suppleanter, som foruden at have stemmeret ved afbud, kan indgå i opgavedelingen på lige fod med resten af bestyrelsen.

Profile Image
Formand
Asbjørn Ravn Rasmussen
Kasserer
Emma Hermansen
Profile Image
Næstformand
Maja Bøje
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Christian Rost
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Christian Lange
Profile Image
Bestyrelsesmedlem
Frederik Kronvang
Profile Image
Suppleant
Mathias Lorenzen
Suppleant
Kasper Daabeck