Persondatapolitik

Aalborg Orienteringsklub er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Aalborg Orienteringsklub, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Aalborg Orienteringsklubs behandling af dine personoplysninger. Aalborg Orienteringsklub behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

1. Hvornår indsamler og anvender Aalborg Orienteringsklub dine personoplysninger

Aalborg Orienteringsklub indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

1. Når du indmelder dig som medlem af Aalborg Orienteringsklub, eller udøver medlemsaktiviteter.

Når du ønsker at gøre brug af Aalborg Orienteringsklub og andre klubbers aktiviteter indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere din tilmelding og dine resultater    .

 

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer gennem O-service-applikationen (ejet af CMSteknik). I denne forbindelse indsamles alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, køn, brik- og SID-numre, telefonnumre, emailadresse, familierelationer, løbskonto (indbetalinger og startafgifter (tilmeldinger til arrangementer).

 

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved indmeldelse via hjemmesiden, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Aalborg Orienteringsklub.

2. Hvornår videregiver Aalborg Orienteringsklub dine personoplysninger

Aalborg Orienteringsklub kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

·         a. leverandører (andre klubber i ind- og udland) Aalborg Orienteringsklub samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med deltagelse i arrangementer.

·         b. øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af Aalborg Orienteringsklub, herunder O-service og Eventor eller det offentlige i forbindelse med indhentning af børneattester.

·         c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. Bl.a. ved indhentning af børneattester og oplysning om bestyrelsens medlemmer samt øvrige kontaktpersoner der skal oplyses til tredjepart (fx Aalborg Kommune)

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Aalborg Orienteringsklub.

 

3. Hvordan beskytter Aalborg Orienteringsklub dine personoplysninger

Aalborg Orienteringsklub har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Aalborg Orienteringsklub sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Aalborg Orienteringsklub kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Aalborg Orienteringsklubs sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 

4. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Aalborg Orienteringsklub behandler om dig, kan du logge på O-service eller rette henvendelse på telefonnummer 98189240.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Aalborg Orienteringsklub behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Aalborg Orienteringsklub om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Aalborg Orienteringsklub er betinget af, at du afgiver de i Aalborg Orienteringsklubs indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab.

 

5. Hvor længe opbevarer Aalborg Orienteringsklub dine personoplysninger

Hos Aalborg Orienteringsklub gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af Aalborg Orienteringsklub), eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

6. Hvad sker der, når Aalborg Orienteringsklub ændrer denne persondatapolitik

Aalborg Orienteringsklub opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsentere dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at vi overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Aalborg Orienteringsklub løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Aalborg Orienteringsklub dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Aalborg Orienteringsklub på www.aalborgorienteringsklub.dk.

7. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Aalborg Orienteringsklub, Stolpedalsvej 4, 9000 Aalborg, Tlf. 98189240.