Persondataforordningen

EU’s persondataforordning


Idrætsforeninger har i mange år været underlagt lovregler for behandling af personoplysninger. Men fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler, nemlig EU’s persondataforordning og en ny dansk databeskyttelseslov. Denne vejledning er udarbejdet for at oplyse foreningerne om de krav, der er til behandling af personoplysninger.

Redaktionen af 1. udgaven blev afsluttet i januar 2018, og på dette tidspunkt kendtes det endelige indhold i databeskyttelses- loven ikke, ligesom der manglede flere vejledninger fra Justits- ministeriet og Datatilsynet, hvorfor vi tog forbehold for behov for ændringer. Nu foreligger Vejledning om fortegnelse fra Data- tilsynet og Justitsministeriet. Den betyder, at det er nødvendigt at ændre i vores vejledning og bilag 2 til denne. Vi har samtidig

ændret i vores anbefaling om, hvornår medlemsoplysninger skal slettes efter udmeldelse.

Det gælder fortsat, at vi på en række punkter har givet vores vurdering af reglernes betydning for idrætsforeninger, selvom der kan være tvivl om reglernes rækkevidde.. Der må derfor tages forbehold for, at senere udkommet materiale og afgørelser kan få indflydelse på det, der er nævnt i denne vejledning. Vejledningen vil løbende blive opdateret, og må ses som et dynamisk værktøj.

Vejledningen er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab.

28. februar 2018.

LÆS MERE OM DATAFORORDNINGEN I DETTE HÆFTE FRA DGI.