Senior

En af de første aktiviteter, der afvikles, er generalforsamlingen, hvor der skal vælges en bestyrelse, og hvor klubbens regnskaber og budget drøftes. Dette forløber i god ro og orden, og de medlemmer ønsker valg til bestyrelsen bliver valgt.

Selve roaktiviteterne starter i april måned med hejsning af klubbens stander, som ”i de gode gamle dage” betød at standeren blev hejst op i en flagstang uden for klubhuset. I dag fastgøres en stang med standeren til en mur sammen med standere fra tre andre klubber. Formanden holder en kort tale, og erklærer bl.a., at alle nu må ro. De fremmødte medlemmer samles derefter til reception i båd-hallen og snakker lystigt med medlemmer, man ikke har set meget til i vinterhalvåret.

Seniorroere møder op i bådhallen hver mandag og onsdag aften. Aftenens brovagter sammensætter hold, der skal i samme båd og sørger for, at der er erfarne roere med i hver båd, der nu har ca. 2 timer til en tur til Frederiksdal, Vejlesø eller ”blot” søen rundt. En sådan tur er ca. 10 - 12 km lang, og normalt holder man en kort pause, når man kommer til bestemmelsesstedet, inden kursen sættes hjemefter.

Det er klart, at alle i båden får mere glæde af roturen, hvis hver enkelt roer er rutineret, og derfor afholdes der med jævne mellemrum instruktion for medlemmer, så alle lærer at udføre åretaget korrekt og foretage det samtidigt med de andre roere.
Efter nogen tid kan man melde sig til et styrmandskursus, så man kan påtage sig ansvaret som styrmand.

Nogle ture er så lange, at der bør være flere som kan virke som styrmænd og afløse hinanden. Her tænkes bl.a. på Lyngbyturen, der er en heldagstur, som med en afstikker ind i Bagsværdsø går til en af roklubberne i Lyngby sø, hvor vi spiser den medbragte frokost. Denne tur er så populær, at den afholdes to gange om året.

En anden populær tur er Nattergaleturen, hvor vi ror ud lige inden midnat for at høre nattergalene synge. Her standser vi i Birkerød roklub for at spise den medbragte mad. Der er en helt speciel stemning på vandet om natten, og ikke mindst når solens første stråler viser sig i øst.

Havneturen er en af de mest populære tur. her lånter vi både får at se København fra vandsiden. Turen gennem Christianshavns kanaler er en oplevelse – dels fordi den sætter styrmandens færdigheder på en hård prøve, og dels fordi de autoriserede både ikke viser noget hensyn til andre på vandet.

Det er ikke kun klubregi man kan uddanne sig. Man kan også deltage i mange forskellige kurser Under Dansk Forening for Rosport (DFfR) og på den måde blive bedre sin sport. Man kan blive instruktør og langtursstyrmand, og derved opnå større frihed med hensyn til roning i og uden for eget rofarvand.

Der er andre muligheder for at komme ud at ro, hvis man er frigivet, dvs. har erfaring i at benytte en båd, hvilket skal attesteres af rochefen eller en anden af bestyrelsen godkendt person. Her kan man alene (singlesculler)eller sammen med andre tage ud at ro på det tidspunkt som passer deltagerne.

Man kan deltage i ferielange ture i ind- og udland. På sådanne ture, hvor man ror 30-35 km om dagen, overnatter man oftest i telt og laver mad på medbragt gasblus.

Hver søndag formiddag møder mange op for at ro uden forudgående aftaler, og da vi jo har flere båd-typer kommer alle fremmødte på vandet.

Der er flere andre aktiviteter, hvor bådene bruges til ”almindelig” roning, her skal blot nævnes den årlige VM VenskabsMatch med roklubberne i Birkerød, Holte, Rungsted og Furesø. Her gælder det om at vise, hvilken klub der er hurtigst til at ro i de forskellige bådtyper. Her har vi i Furesø vundet flere gange, og da man får en vandrepokal til eje efter tre sejre, har vi flere pokaler at vise frem.

En gang om året er der Kanindåb, hvor nye medlemmer bliver døbt af kong Neptun, der sammen med sit følge kommer roende til klubben og erklærer sin tilfredshed med kaninerne, der nu ikke længere blot pjasker med åren i vandet men kan tage et rutineret åretag. Da roere jo elsker vand udføres dåben ikke blot med lidt vand i håret men med hele kroppen neddyppet i en balje, hvorefter vedkommende bliver smidt i Furesøen – som oftest under skrig og skrål.

Det er ikke noget krav om at deltage i rotræningen eller ro et bestemt antal km om året. Af statistikkerne fremgår det også at medlemmerne har årlige rodistancen mellem 0 og 2000 km.

Ikke alle aktiviteter foregår på vandet, så selv om standerstrygning normalt sker i slutningen af oktober, er der julestue med dans omkring juletræet og uddeling af små gaver, glögg, æbleskiver og bankospil.

Til hverdag holder vi formen vedlige med svømmetræning og gymnastik.
Der holdes også fotoaften, fondueaften samt festaften om er rent hygge for alle klubbens medlemmer.

Den største opgave vi har om vinteren er at vedligeholde materiellet, Det sker den første søndag i måneden samt hver onsdag formiddag. Deltagelse i vedligeholdelse er frivillig, men bestyrelsen ser gerne at alle medlemmer hjælper til – materiellet bruges af alle og bør vedligeholdes af alle.