Kontingent

Kontingentet opkræves halv- eller helårligt forud.

Juniorer
(indtil 18 år)
..........   600 kr. halvårligt .......... 1200 kr. helårligt
Seniorer .......... 1050 kr. halvårligt .......... 2100 kr. helårligt
Ergo ..........
.......... ..........   700 kr. helårligt
Passive .......... .......... ..........   300 kr. helårligt

Soldater og medlemmer over 18 år under uddannelse betaler juniorkontingent. Ansøgning med kopi af studiekort eller lign. dokumentation sendes til kassereren enden betalingen.

Helårligt kontingent betales senest 28. februar Halvårligt kontingent betales senest  28. februar / 1. juli.

Kontingentet skal betales forud og restance med fører tab af retten til at benytte klubbens materiel. (Ligesom tab af stemmeret på generalforsamlingen).

Ved rykning betales er gebyr på 50. kr.

Indskud:

Juniorer ...................................................... 100 kr.
Seniorer ......................................................
200 kr.