Official - Godt at vide

Hvad er en official?

En official er en person, der har taget kurser indenfor svømning, og dermed kan bidrage til afvikling af svømmestævner, så de afvikles efter reglerne.


Du kan som official forvente at skulle stille op 3-4 gange pr. 1/2 år. 
Hvorfor er der behov for officials?

Alle stævner kræver officials for at kunne afholdes.

Ofte er det et krav fra arrangørerne, at de tilmeldte foreninger sender et vist antal officials med til stævnerne, for at deres svømmere kan få lov til at svømme.

Officials er med til at sikre svømmerne en ensartet og retfærdig bedømmelse, uanset hvilket stævne, de deltager i, og hvor stævnet holdes.

Hvad får jeg ud at blive official?

Du får lov til at være en aktiv del af dit barns svømmeliv, og medvirker til at gøre det til en god oplevelse. Du får rig mulighed for at se dit eget barn svømme og komme helt tæt på svømningen. Du møder andre svømmeinteresserede forældre, og udvikler ofte venskaber internt i klubben og på tværs af klubberne. Du får forplejning og evt. overnatning betalt af klubben.

I løbet af svømmestævnet får du også forplejning af den arrangerende klub.

Hvordan bliver jeg official?

Officialuddannelsen koster dig ikke noget, idet klubben betaler kursusafgiften. Uddannelsen som official henvender sig til forældre og andre personer, der har interesse for at hjælpe ved svømmestævner.

Uddannelsen som official, består af flere moduler, men klubben forventer, at mindst en af forældrene med et barn i konkurrenceafdelingen tager modul 1+2.


Tilmelding sker direkte på svoem.org. Hvis du har lyst til at hjælpe som official ved stævner, så henvend dig på [email protected] eller til Lene Feldskov på mail: [email protected] 


Officialuddannelsens forskellige moduler:

Modul 1: Tidtager og stævnefunktion

Modul 2: Mål-, bane- og vendedommer (krav: modul 1)

Modul 3: Starter (krav: modul 2)

Modul 4: Ledende tidtager/–måldommer (krav: modul 1+2)

Modul 5: Speaker (krav: modul 1+2)

Modul 6: Stævnesekretær (krav: modul 1+2)

Modul 7: Overdommer (krav. modul 1,2,3,4+6, stor erfaring)