Holdleder - Godt at vide

En holdleder er med til at sørge for at svømmere og trænere har gode betingelser for at svømme til stævner og træningslejre. 

Holdlederen samarbejder og koordinerer med træneren.


Generelt

· Der etableres et team af holdledere som deles om at tage ud til de forskellige stævner.

· For hvert hold er der en koordinerende holdleder som sørger for at vi får en holdleder med ud til alle stævnedage, og for at koordinere


Koordinerende holdleder:

Der udpeges en koordinerende holdleder for hvert K-hold. 

Den koordinerende holdleders opgaver er:

· Ved danske træningslejre skal der oprettes en mentorordning for førstegangs deltagere. Ved udenlandske træningslejre søges holdleder blandt konkurrence afdelingens trænere.

· Har ansvaret for at der er holdledere til stævnerne.---

Hvad laver en holdleder til stævner?

· Er med til svømmestævner sammen med svømmere og træner, og har ansvaret for forskellige praktiske opgaver.

· Deltager i træningslejre efter behov. Opgaver inden stævnet:

· Evt. kørselsplanlægning hvis det er muligt. Hertil bruges holdsport. 

· Overnatning og bespisning i forbindelse med udenbysstævner. Som regel et tilkøb i stævnebestillingen.

· Der skal købes frugt, grovboller mm. Antallet af deltagende svømmere kan man få oplysninger om hos træneren ca. 3 dage før stævnet - eller via Holdsport. Husk at gemme bonen for indkøbene. Beløbet refunderes af klubben.


Opgaver under stævnet:

· På hver stævnedag holder holdlederen og trænerne et kort møde inden holdledermødet. Her aftales det hvad holdlederen skal hjælpe trænerne med.

· Deltagelse i holdledermøde inden stævnestart. Her gives praktiske oplysninger om eksempelvis bespisning, indkvartering, vigtige tidspunkter osv.

· Holdlederen melder tilbage til trænerne efter holdledermødet fx mht. ændrede tidsfrister for afmelding og aflevering af holdkapkort.

· Holdlederen sørger for at holdet får de nødvendige løbslister (programmer) som angiver, hvornår de enkelte svømmere skal i konkurrence. Holdlederen foretager en markering i programmet, så det er lettere at følge med i hvornår vores svømmere skal i vandet. Husk at medbringe en markeringstus.

· Under stævnet skal holdlederen i samarbejde med træneren sørge for, at svømmerne bliver sendt til opvarmning på de rigtige tidspunkter, holder spisepauser når det passer ind i programmet for den enkelte svømmer, osv.

· Holdlederen skal være opmærksom på hvad der bliver sagt i højttaleren.

· Holdlederen kan opfordre eventuelle tilskuere fra klubben til at hjælpe med det praktiske – såsom at stille frugt og snacks frem.


---

Hvad laver en holdleder på træningslejren?

Opgaver inden træningslejren:

Under udvikling :-)


Opgaver på træningslejren:

Under udvikling :-)


---