Grundejerforeningen Bognæs

Grundejerforeningen Bognæs blev stiftet i 1955 som følge af, at alle grundejere i området i henhold til en tinglyst forpligtelse skal være medlemmer. Det hænger bl.a. sammen med en fælles forpligtelse til at oprette og vedligeholde de private fællesarealer og veje i området. Der er 90 medlemmer i foreningen.


Grundejerforeningen Bognæs omfatter vejene:

Hermelinvej, Ildervej, Rævestien, Skovmårvej samt dele af Tornehagen.


Udover vores grundejerforening er der i området Hjulsporet, Tornehagen og Grævlingestien, som tilsammen danner sommerhusområdet Bognæs Strand. Et område som faktisk er det ældste og mest interessante på Tuse Næs. Herudover er der grundejerforeningen Dyssevej.


Generalforsamlingen holdes senest i oktober måned, hvor vi opfordrer alle medlemmer til at komme. Det er her, du har indflydelse og medbestemmelse. Så mød op – også for at lære andre grundejere at kende!


Foreningen varetager grundejernes interesser i henhold til vedtagne strategi- og handlingsplaner besluttede på generalforsamlingen, bl.a. i forhold til Holbæk Kommune og andre relevante myndigheder.


Venlig hilsen

Bestyrelsen

Kontaktformular

Her kan du kontakte Grundejerforenings Bognæs' bestyrelse