Bueskydning kort forklaret

Gladsaxe Bueskytteklub er en klub under Bueskydning Danmark og DIF.


Der findes flere forskellige stævnetyper. I Danmark benyttes to – 3D-stævner og skiveskydningsstævner. Begge dele findes både som udendørs- og indendørsstævner. Herudover er der stævner, som kun er for voksne (seniorer og masters), og stævner, som kun er for børn og unge.

 

Til stævnerne inddeles man i følgende aldersklasser:

 

Mikro

-11 år

Mini

12-13 år

Aspirant

14-15 år

Kadet

16-17 år

Junior

18-20 år

Senior

21-49 år

Master

50 år og over

 

Samme år, som man har fødselsdag, rykker man en klasse op. Dvs. hvis man fylder 14 år i marts måned, skyder man som aspirant allerede fra starten af året, hvor man er 13 år.

 

Langbue er den traditionelle bue man kender tilbage fra Robin Hood filmene. 


Ordet ”langbue” stammer fra omkring år 1500, hvor man begyndte at skelne mellem en bue, der er lavet i ét stykke træ, fra en kortere bue lavet i flere sammensatte dele. 


Når man skyder med langbue benytter man typisk træpile. Herudover benytter man ingen hjælpemidler, som f.eks. sigte. 

For at være klassificeret som en langbue må strengen ikke ligge ned af buebenene, som den gør på recurvebuen. Recurvebuen er videreudviklingen fra langbuen.

Den består i dag af en håndsektion og aftagelige bueben. Når man skyder med recurvebue, benytter man flere forskellige hjælpemidler som f.eks. sigte og stabilisator, og buerne kan justeres på mange forskellige parametre, blandt andet styrken på buen.

Navnet kommer fra designet på benene, der ligesom langbuen har et curve, men som er efterfulgt af et re-curve. Det kan ses at strengen ligger ned af buebenet for ekstra stabilisering og præcision. 


Det er den eneste bue der skydes med til OL.


Barbue er en recurvebue der har afmonteret sigte og stabilisering. 


Den skydes enten instinktivt eller hvor man benytter pilen som sigte indikator. 


Det er barbuer som alle vores nye medlemmer starter med. Det skaber et godt fundament der kan overføres til alle de andre buetyper.

Compoundbuen er en moderne designet buetype udvikliet i USA til brug i Vietnamkrigen.


Compoundbuen har hjul i hver ende, der er forbundet af tre ”strenge”, hvilket klart er det, der skiller den mest fra de andre buetyper. 

Disse tre ”strenge” udgør et trissesystem, hvilket resulterer i buens såkaldte ”let-off”. 

Dette betyder at buen, i modsætning til de andre buetyper, er lettere at stå med i fuldt optræk. 


Desuden benyttes der forskellige pile og et release til aftræk.


Denne bue er den mest præcise af alle buetyperne, men det er også en bue man skal være påpasselig med at afskaffe sig, uden forudgående rådgivning og kendskab til bueskydning.


Buejagt foregår oftes med compoundbuen, da denne har farten og præcisionen nødvendig for at nedlægge vildt på en ordentlig og forsvarlig måde. 


Andre buetyper kan dog også godkendes til buejagt. 


I klubben har vi mange erfarne buejægere og kan give en masse råd og vejledning til buejagtprøven.