Velkommen til medlemsportalen

Dette er medlemsportalen for Fægteklubben Aramis Dragør - Amagers lokale fægteklub i Dragør.

På portalen kan du komme til din holdside, såfremt du har adgangskoder, og er medlem.

Du kan tilmelde dig et af klubbens hold.

Aktiviteter
Ordinær generalforsamling 2023 (Fægteklubben Aramis Dragør)
18:00 - 20:00 tirsdag 28. mar
Hollænderhallens 1. sal
DFF Summer Camp (Klubstab og Aktive)
12:00 mandag 24. jul - 13:00 lørdag 29. jul
Kalundborghallerne
Billeder

Nyheder

Udsendt på mail og i Holdsport den 13. februar 2023:

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling.

Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 18 i Hollænderhallens mødelokaler på 1. sal.

Dagsorden vil følge vedtægternes for ordinær generalæforsamling i §5, stk. 6:
Fægteklubben Aramis Dragør - Vedtægter (aramis-faegtning.dk)

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skiftligt være formanden i hænde senest den 14. marts 2023. 

Bestyrelsen

Læs mere

Klubbens bestyrelse har et ønske om at får udnyttet træningstiden om torsdagen i Hollænderhallen fra kl. 18.00 - 21.30 bedre og med et mere fleksibelt setup.


For fremtiden er der tale om en "åben" træningsaften. Det er stadig mellem 18.00 og 21.30.


Aftal med hinanden om at komme til træning og lav gerne egne aftaler f.eks. med en af vore 3 klubtrænere om individuel sparring eller udfordr hinanden til duel. Mulighederne er mange - og vi håber at se mange også om torsdagen.


På bestyrelsens vegne Claus Lyder Kasserer ...

Læs mere

Da klubben endnu ikke har afholdt ordinær generalfosamling her i 2022 indkaldes på vegne af bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling.


Tirsdag den 20. september 2022 kl. 18 i Hollænderhallens mødelokaler på 1. sal.

Dagsorden vil følge vedtægternes for ordinær generalæforsamling i §5, stk. 6:
Fægteklubben Aramis Dragør - Vedtægter (aramis-faegtning.dk)

Læs mere