Hvad koster det?

Priser

Priser for sæsonen 2020

Der kan være forskel på hvor mange rater kontingentet bliver opkrævet i. 


Tekst

Hold                                  Mdr. År
Fortnite           
108,3 kr 1300 kr
Counter Strike                   108,3kr 1300 kr
Fighting games
50 kr 600 kr