Trænerguide

Vil du være træner i BK Amager?

Vi er i BK Amager altid interesseret i at få flere trænere til klubben, så vi kan have så mange børn og unge i sporten og på hold som muligt.

Men vi forstår også, hvis man synes at opgaven kan virke overvældende - vi har derfor forsøgt at give et bedre overblik over, hvad det vil sige:

Formål: Tage ansvar for at træne et hold, være assistenttræner eller hjælpetræner.

Arbejdsopgaver:

 • Som head coach har du en eller to træningspas om ugen fra september til juni afhængig af den aldersgruppe, du vil/kan træne.

 • Som assistenttræner hjælper du head coach.

 • Tag med holdet til kampe og grand prix stævner.

 • Tag med holdet til turneringer og klubture med overnatning.

 • Som hjælpetræner er du ungdomsspiller i klubben og vil hjælpe til på et hold med yngre spillere en gang om ugen

Antal frivillige: Ingen maks.

Tidsforbrug: 1 ½ - 3 timer ugentligt.

Kompetencer: Vi har forskellige niveauer fra ca. U7 og op, så du skal være basketballkyndig og god til at lære fra dig, hvis du skal træne de spillere, der spiller på højere niveau. Ellers skal du såmænd bare ville basket og børn.

De 11 bud som træner

 1. Effort over Talent. Ros spillere for deres ihærdige arbejde, dedikation, og stræben efter succes, i stedet for udelukkende at fokusere på talent og kampresultater.

 2. Led ved Eksempel. Du skal ikke kun være en træner, du skal også se ud og opføre dig som en. “Gør, som jeg gør.”

 3. Prioriter Spillerudvikling. Fokus på helhedsorienteret udvikling af spillerne, både som spiller og som mennesker.

 4. Skab et Positivt Træningsmiljø. En positv og støttende atmosphere, hvor spillere føler sig opmuntrede til at lære, tage chancer, fejle, og hæve deres niveau.

 5. Fokus på “Fundamentals” og Teknik. Fremhæv vigtigheden af fundamentale basket-færdigheder og sikre, at spillere har et solidt grundlag at bygge videre på.

 6. Giv Lige Muligheder. Fordel spilletid så at alle spillere får muligheden for at udvikle sig og bidrage til holdet. Giv mulighed for at spillerne prøver forskellige positioner.

 7. Sæt Realistisk og Opnåelig Mål. Fastlæg klare, realistisk mål for både individuelle spillere og for holdet, for at fremme en følelse af accomplishment.

 8. Vægt på Samarbejde og Sportånd. Lær værdien af samarbejde, holdånd og god sportsånd - både på og uden for banen.

 9. Fokus på Kontinuerlig Forbedring. Lær spillerne at stræbe efter konstant forbedring, og at fejltagelser skaber plads for forbedringer.

 10. Kommuniker Effektiv. Hold åben og tydelig kommunikation med spillerne, forældrene, klubben og resten af trænerstaben for at sikre et sammenhængende træningsmiljø.

 11. Vægt på BK Amager Værdier. Oprethold og vægt værdierne af Sammenhold, Stolthed og Sejr inden for holdet og juster træningsstrategier i overenstemmelse med klubbens vision.

Kontakt os her