Trenerkoordinator Ungdom og bredde

Trenerkoordinator Ungdom og bredde

Administrativt:

 • Legge til rette for at lag og spillere fortsetter i SIF lengst mulig gjennom ungdomsfotballen.
 • Følge opp trenere og lag i forhold til spillere og sportslig tilbud.
 • Skape et samarbeidsklima mellom lagene på de ulike årgangene fra 13-19 år.
 • Ha ansvar for trenerutvikling og kompetanseheving på trenere på lagene 13-19 år.
 • Evaluere trenere etter sesongen.
 • Innstille trenere til kompetansehevende aktiviteter. (Kurs, seminarer, etc)
 • Skal sammen med SU ansette trenere for lagene høsten før ny sesong.
 • Bindeleddet mellom klubb og lagene i forhold til sportslige saker.

Generelle instrukser:

 • Være lojal overfor klubb og dens planer for spillerutvikling.
 • Bidra til et optimalt læringsmiljø i klubben.
 • Delta på sosiale tilstelninger som er ment å bedre det sosiale miljøet i klubben.
 • Tenke kreativt og være med å utvikle hele klubben.