Bestyrelsen samt ansvarlige på senior, damer & ungdom

Bestyrelsen

Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af: Helene B. Konner, Per Jørgensen, Jamie Marshall, Allan H. Christensen & Søren Rasmussen

Posterne er besat som følger;

Formand og sekretær:

Helene B. Konner

Næstformand

Jamie Marshall

Kasserer

Allan H. ChristensenAnsvarlige

Herreansvarlig

Per Jørgensen

Kvindeansvarlig:

Tania Dewes

Ungdom:

Helene B. Konner & Jamie Marshall

Kontakt os her