Værdisæt

Værdisæt

Spille under mottoet: Vi vil vinde! Hver gang!

Vi skal træne meget, men det skal være i et udviklende, sjovt og varieret miljø
Vi skal træne børn som børn, ikke små voksne
Træning/taktik skal tilrettelægges udfra spillerne kognitive niveau
Spillerne skal møde voksne som de er trygge ved viser vejen frem, og som agerer professionelt og på et fagligt højt niveau.
Vi udviser altid Fair play i forhold til kampafvikling, ingen snyd med spillere/holdkort
 kampe afvikles på planlagte dage, vi tror på alle vores spillere!!
Børn skal spille fodbold fordi det er sjovt, det skal vi understøtte
Tilknytte trænere – herunder specieltrænere – med stor faglig kompetence indenfor talentudvikling(teknisk, taktisk, fysisk og mentalt) samt en teknisk stab bestående af en U-Sportschef, fysioterapeuter, holdledere m.fl.
Vores trænere:
Er gode ambassadører for klubben
Udviser fair play i alle situationer
Forventes til træning og kamp altid kun udvise konstruktiv kritik og positive tilkendegivelser til spillere og omgivelser
Er rustet til at give spillere feedback efter træning og kampe
Coacher positivt når nødvendigt i kampsituationer
Coacher og agerer engageret og konstruktivt til træning
Optræder professionelt i alle sammenhænge
Du vil ikke opleve vores trænere:
”Fjernstyre” en kamp
Anråbe vores spillere negativt hverken til træning og kampe
Bruge upassende sprog i træning og kampe over for spillere, trænere, dommere eller andre.


Klubskifter:

Vi skelner mellem alderstrinnet for spilleren skiftet omhandler, og følger i denne forbindelse DBU´s etiske cirkulærer vedr. klubskifter.

Fra 12 år – 18 år
Det er alene U-sportschefen som kan henvende sig til eksterne spillere
I forbindelse med henvendelse følges DBUs regelsæt herom.
Ved henvendelse til Køge BK fra eksterne spillere, orienterer U-Sportschefen altid, og der sikres at afgivende klub er orienteret i henhold til DBU´s regler.

Fra 6 -12 år
Vi oplever ofte henvendelser fra eksterne spillere, som ønsker at blive en del af Køge Boldklub, og et tidligt klubskifte.
Vores holdning er overordnet, at man skal blive i sit eget miljø til man når 12-13 års alderen hvor et skifte, individuelt vurderet, kan finde sted.
Vi kan naturligvis ikke afvise spillere som ønsker at indmelde sig i klubben, men der bør altid sikres at afgivende klub er orienteret, og at der ved samtale med spillere og forældre er klar linier omkring skiftet, samt at man, hvis det “kikser”, kan ved tilbage til sit eget miljø.
Et alternativ til klubskifte kan være jævnlig deltagelse i Køge Boldklubs træningstilbud, vi foretrækker dog at få besøg af hele hold og dermed gøre det til en fælles træningsdag og sammenholdsoplevelse.