Udvalg

Lokalefordelingsudvalg

Brian Pirmo

Berit Olsen

Asmat Ullah

Pia Eriksen

Erling Böttcher

(udvalg under Folkeoplysningsudvalget)

Revision af vedtægter for Ishøj Idrætsråd

Brian Pirmo

Finn Hansen

Arbejdsgruppe om kommunale tilskud

Brian Pirmo

(arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget)

Arbejdsgruppe om revision af lokaleregulativ

Brian Pirmo

(arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget)

Kommunikationsudvalg

Brian Pirmo

Henrik Pedersen

Mette Sørensen

Udvalg for fællespublikation og distribution (Ishøj Nyt, 3i m.m.)

Berit Olsen (tovholder)

Mette Sørensen

Vacant (Brian Pirmo har lavet en del af arbejdet)