Udvalg under 2i og Folkeoplysningsudvalget

Lokalefordelingsudvalg:

Brian Pirmo

Berit Olsen

Asmat Ullah

Lars Christensen

Erling Böttcher

Lisbeth Nielsen

(udvalg under Folkeoplysningsudvalget)

Revision af vedtægter for 2i:

Brian Pirmo

Finn Hansen

Arbejdsgruppe om kommunale tilskud:

Brian Pirmo

(arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget)

Arbejdsgruppe om revision af lokaleregulativ:

Brian Pirmo

(arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget)

Kommunikationsudvalg:

Dette udvalg tager sig af hjemmeside, fællespublikation, SoMe, kurser osv.:


Brian Pirmo

Mette Sørensen

Distributionsudvalg:

Berit Olsen (tovholder)

Brian Pirmo