Udvalg

Lokalefordelingsudvalg

Brian Pirmo

Berit Olsen

Asmat Ullah

Pia Eriksen

Erling Böttcher

Lisbeth Nielsen

(udvalg under Folkeoplysningsudvalget)

Revision af vedtægter for Ishøj Idrætsråd

Brian Pirmo

Finn Hansen

Arbejdsgruppe om kommunale tilskud

Brian Pirmo

(arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget)

Arbejdsgruppe om revision af lokaleregulativ

Brian Pirmo

(arbejdsgruppe under Folkeoplysningsudvalget)

Kommunikationsudvalg

Dette udvalg tager sig af hjemmeside, fællespublikation, SoMe osv.:


Brian Pirmo

Udvalg for distribution (Ishøj Nyt, 3i m.m.)