Kontingenter

Ungdom

Du er ungdomsmedlem, hvis du er mellem 15 og 24 år 

Hel sæson: kr. 900,00

Halvsæson: kr. 500,00

Senior

Du er Seniormedlem, hvis du er mellem 25 og 59 år.

Hel sæson: kr. 1.100,00

Halvsæson: kr. 700,00

60 +

Du er 60+ medlem, hvis du er 60 år og opefter.

Hel sæson: kr. 1.000,00

Halvsæson: kr. 600,00

Passiv

Ingen aldersgrænse. 

Du kan som passiv deltage i klubbens sociale aktiviteter, men ikke i de sportslige.

 Helårligt: kr. 50,00

Rykkergebyr

Rykkergebyr ved for sen betaling af kontingent

kr. 100,00

Indmeldelsesgebyr

kr. 150,00

Lån af nøglebrik er en del af indmeldelsesgebyret, men skal også betales hvis en brik skal reaktiveres (se reaktivering af nøglebrik).

Kontingent inklusiv indmeldelse

Hvis du melder dig ind midt i en sæson/halvsæson, er der faste priser ud fra, hvilken måned du melder dig ind i. Du skal iflg. vores vedtægter som minimum betale for resten af halvsæsonen.

Se oversigten her.

Reaktivering af nøglebrik

Nøglebriksgebyr

kr. 150,00

Det er en del af indmeldelsesgebyret, men skal også betales, hvis en brik skal reaktiveres eller erstattes.

Fastbane i gymnastiksal

300 kr. pr. halvsæson pr. person ved minimum 4 personer pr. banetime.