Klubnyheder

Indkaldelse til Generalforsamling

12. august 2020, 13.36

Greve Basket indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 3. september 2020, kl. 18.00 på Holmeagerskolen. 


Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formanden aflægger beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingentsatser for den kommende sæson. Bestyrelsen foreslår:
  1. U15 Drenge kr. 800,- halvårligt
  2. Herre 1 (tidl. U19) kr. 800,- halvårligt
  3. Herre 2 (tidl. Herre Fri) kr. 800,- halvårligt
  4. Dame Mix kr. 400,- halvårligt
 5. Vedtagelse af reviderede vedtægter – forslaget er vedlagt
  Vedtægter for Greve Basket - revideret august 2020.pdf
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse
  1. Valg af formand på lige år (Peter Buus Hansen modtager genvalg)
  2. Valg af næstformand på ulige år (Kristine Dyring er ikke på valg)
  3. Valg af kasserer på ulige år (Steffen Andersen er ikke på valg)
  4. Valg af bestyrelsesmedlem på lige år (Allan Andersen modtager genvalg)
  5. Valg af bestyrelsesmedlem på ulige år (Merethe Lyck er ikke på valg)
  6. Valg af bestyrelsessuppleant (kandidater søges!)
 8. Valg af revisor (Bestyrelsen indstiller Peter Jakobsen)
 9. Eventuelt


I følge vedtægterne skal forslag til behandling være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Deltagelse er for alle klubbens medlemmer jævnfør vedtægternes § 4.5


Ad pkt. 6:

Som udmeldt på Holdsport foreslår bestyrelsen, at grundet corona nedlukning og dermed ingen træning fra medio marts til sæsonslut i juni ydes 50% rabat på forårskontingentet. Denne rabat modregnes ifm opkrævningen af efterårskontingent.


Vi håber på et stort fremmøde, da klubbens fremtid og forhåbentligt positive udvikling er i alles interesse.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen