Hvem er vi?

Vi vil mere end blot at spille spillerne gode til spillet på banen!

Fodboldakademiet Mosaik – fodboldtræning for de fleste og de bedste!

På Fodboldakademiet Mosaik har vi en passion for, at give piger og drenge de nødvendige tekniske færdigheder, der gør at de udvikler og bevarer en livslang passion for at spille fodbold.

Fokus på udvikling

For os betyder det ikke så meget hvor dygtig du aktuelt er, men hvor dygtig du kan blive! Vi har fokus på udvikling, og vores ambition er at flest mulige piger og drenge spiller på højest muligt niveau i så lang tid som mulig!


Vores DNA

Vi tror på at kombinationen af et anerkendende træningsmiljø, passionerede og fagligt dygtige trænere, mindre træningsgrupper (en træner til max 10 spillere) og det at spillerne selv har valgt at komme til fodboldtræning, udgør de ideelle rammer for at udvikle dygtige fodboldspillere!


Er du en såkaldt ”sen starter”?

Det kan være svært at begynde til fodbold, når man skal spile på et hold med holdkammerater, der har spillet fodbold i mange år. Man er mange timers træning bagud, og nogle af de helt grundlæggende færdigheder man har brug for. at beherske for at kunne spille fodbold på fornuftigt niveau, er ikke længere et centralt fokuspunkt i træningen. For os er det vigtigt at alle børn får mulighed for at spille fodbold, og derfor har vi etableret et hold for såkaldte ”sene startere”, hvor vi har fokus på hjælpe 10 år + spillere med at beherske helt basale fodboldfærdigheder. 

Vi vil mere end blot at spille spillerne gode til spillet på banen!

Vores primære fokus er naturligvis at udvikle spillernes fodboldfaglige færdigheder, men vi vil mere end det det. Vi vil nemlig også hjælpe spillerne til at anvende de færdigheder, som de får opnår igennem træningen, på andre livsarenaer som skole, samvær med venner m.v.

Ind i et børne og ungdomsliv hvor det ”perfekte” er blevet et ideal, og hvor stadig flere siger nej til det de ikke kender, vil vi gennem vores træning hjælpe spillerne med at komme ud af deres comfortzone, og skabe miljøer hvor det er OK at fejle, fordi det er en forudsætning for at blive en dygtig fodboldspiller at turde træde ind på arenaer man ikke mestrer. Vi vil have fokus på at træne spillernes vedholdenhed fordi det er en vigtig egenskab for at kunne udvikle sig som spiller, og vi vil italesætte,  at man som fodspiller udvikler sig i samspillet med andre.

Evnen til at eksperimentere, vedholdenhed og det at kunne indgå i fællesskaber giver naturligvis ikke kun mening på et fodboldakademi! Det giver mening på alle livets områder, og vi vil gerne hjælpe spillerne til at se den transferværdi der f.eks. er mellem  det at turde give sig i kast med at træne en ny vending, som man på forhånd ved man IKKE mestrer, og så det at turde række hånden op i timen, selvom man risikerer at svare forkert. Vi vil gerne hjælpe spillerne med at forstå, at noget af det der er helt naturligt for dem når de træner fodbold, nemlig vedholdenhed, også giver god mening når de møder ind i skolen dagen efter. Vi vil med andre ord hjælpe dem med at se fodboldens transferværdi i deres liv.