Forside

Børnebasket Dragør er en nyopstartet forening i Dragør. Vi ønsker at udbrede basketball i Dragør og give alle børn og unge muligheden for at gå til basket og dygtiggøre sig sammen med andre børn. 
GENERALFORSAMLING 2024

Torsdag d. 21 marts kl 19:30-20:30 holder vi vores årlige generalforsamling.

Vi afholder det igen i år online. Hvis man har lyst til at deltage skal man blot klikke ind via følgende link - Klik her for at deltage i mødet

Dagsorden ses nedenfor. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag sendes til formand Heather Krogh på mail [email protected]

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Forelæggelse af bestyrelsens

årsberetning til godkendelse.

5. Forelæggelse af regnskab for det

forløbne år til godkendelse - samt

budget for der indeværende år.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Behandling af eventuelt indkomne

forslag.

8. Valg af formand på lige år.

9. Valg af kasserer på ulige år.

11. Valg af bestyrelsesmedlem.

12. Valg af bestyrelsessuppleant.

13. Valg af revisor.

14. Valg af en revisorsuppleant.

15. Eventuelt.


Aktiviteter

Juni
Lør
01
Sæson Afslutning
09:00 - 10:00
Mini Eagles U7-U8 Mix (2015-2016)
Lør
01
Sæson Afslutning
09:00 - 10:00
Nano Eagles - Familiebasket U4-U6 (2017-2019)
Lør
01
Sæson Afslutning
10:00 - 12:00
Eagles Piger U9-U13 (2010-2014)
Lør
01
Sæson Afslutning
10:00 - 12:00
Eagles Drenge U9-U13 (2010-2014)

Facebook feed

Premium indhold
For at vise dette indhold skal klubben opgradere til Premium.
Der er i øjeblikket intet tilgængeligt Facebook-feed